ajet top

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

  • Kategorija: Pitanja i odgovori

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah

https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop

Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih učenjaka i jednom rivajetu od Imama Ahmeda, potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta je pohvalno.

Imam Et-Tehanevi u svom djelu I'alaus-sunen ovom pitanju je posvetio posebno poglavlje „Pohvaljenost potiranja vrata“ i u njemu spominje tri predaje:

Od Felejha bin Sulejmana od Nafi'a od Ibn Omera se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:“ Ko uzme abdest i potare rukama vrat biće sačuvan okova na Sudnjem danu.“ Prenosi ga Ebul-hasen ibn Faris svojim senedom i kaže: Ovo je, ako Bog da, vjerodostojan (sahih) hadis.

Od Ibn Omera se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:“ Ko uzme abdest i potare svoj vrat biće sačuvan okova na Sudnjem danu.“  Prenosi ga Ed-Dejlemi u El-Firdevsu slabim senedom.

Od Lejsa od Talhe bin Musarrifa od njegovog oca od njegovog djeda se prenosi da je vidio Allahovog poslanika, s.a.v.s., kako potire glavu pa je potrao potiljak sve do početka vrata.“

Ovaj hadis sličnim riječima bilježe Ahmed, Tahavi i Taberani.

Imam El-Gazali u Ihja'u (1/178) spominje hadis :“Potiranje vrata je sigurnost od okova na Sudnjem danu.“ Hafiz El-Iraki za ovaj hadis kaže da ga bilježi Ed-Dejlemi u El-Firdevsu od Omera, r.a., slabim senedom.

Ibn Tejmijje u djelu Šerhul-'umde (1/193-194) kaže: „Poželjno je potiranje vrata prema jednom od dva rivajeta na osnovu onoga što bilježi Imam Ahmed u Musnedu od Talhe bin Musarrifa od njegovog oca i djeda da je vidio Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako ' potire glavu pa je potrao potiljak i sve do početka vrata.' Imam Ahmed prenosi za Ebu Hurejru da je potrao (vrat) i rekao:' ovo je mjesto okova.'

U poznatom djelu hanefijskog mezheba Reddul-Muhtar (1/246-247) stoji: „Od poželjnih stvari (mustahaba) – nazivaju se još i mendubom, edebom ili fadiletom, a to je ono što je Vjerovjesnik, s.a.v.s., nekada činio i što je selef smatrao pohvalnim – jeste davanje prednosti desnoj strani i potiranje vrata.“

Učeni ljudi bi trebali ukazivati i na drugačije stavove i mišljenja, a ne druge poučavati isključivosti i nepoštivanju drugačijih mišljenja.

Edin Dedić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses