ajet top

O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte!

  • Kategorija: Kur'an

sabr

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da nas zaštiti od zla naših duša i sačuva nas posljedica naših loših djela. Molimo Ga da spusti Svog blagoslov i prenese naše selame najodabranijem poslaniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici i plemenitim ashabima, naročito četvorici pravednih halifa, Ebu Bekru, Omeru, Osmanu i Aliji, neka je Allah zadovoljan njima.


Poštovana braćo i sestre,
Naš Gospodar Uzvišeni u Svojoj veličanstvenoj knjizi kaže:“O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite!“
Ovo je posljednji, 200. ajet sure Ali Imran, sure koja dolazi nakon sure El-Bekare. Ove dvije sure je Poslanik, s.a.v.s., zajedno istakao u nekoliko hadisa. U jednom, kojeg bilježi Imam Muslim od Ebu Umame, r.a., stoji:“ Učite Kur'an jer će on biti zagovornik na Sudnjem danu onima koji ga budu učili. I učite dva blistava svjetla, sure El-Bekare i Ali Imran. One će na Sudnjem danu biti poput dva oblaka.“
Vrijednost ove dvije sure se ogleda u tome što su u njima spomenuta najvažnija pitanja vjerovanja, temeljne islamske obaveze i propisi te iskušenja kojima su podlegli raniji narodi i skrenuli s Pravog puta.

Poruka Kur’ana je vječna i univerzalna, aktuelna u svakom vremenu i svakoj situaciji. Poslušajmo sada kakve su to poruke i upute za nas sadržane u ovom ajetu:


O vjernici, budite strpljivi u izvršavanju onoga što je Uzvišeni Allah naredio, izbjegavanju onoga što je zabranio i prihvatanju onoga što vam je odredio jer ćete nekada osjećati poteškoću u izvršavanju naređenog, kao što će vam se nekada činiti lijepim i privlačnim ono što je zabranjeno te nepodnošljivim i preteškim ono što vam je kao sudbinu odredio. Teškoću koja vam se javlja pri izvršavanju naređenog savladajte osjećajem zahvalnosti i ljubavi koje dugujete Uzvišenom Allahu i nadom u Njegovu nagradu koju je pripremio za pokorne robove. Šejtansko navođenje i uljepšavanje ružnog i zabranjenog te strast duše pobijedite znanjem da je slast u tome kratkotrajna a kajanje dugo te loše posljedice nesagledive. U tegobama i nedaćama ostanite prisebni i čvrsti znajući da je za vjernika dobro sve ono što ga zadesi. Džennet je, kaže Poslanik, s.a.v.s., prekriven naporima, a Džehennem strastima. Za Džennet se valja potruditi, za Džehennem je dovoljno da se prepustiš svojim strastima i prohtjevima. Uspjeh nikada ne dolazi sam po sebi, on ima svoju cijenu koju valja platiti. S druge strane, za neuspjeh nije potreban nikakav poseban napor. Dovoljno je da ne činiš ništa i neuspjeh će doći, ali će cijena neuspjeha u konačnici biti mnogo veća od cijene uspjeha.


Budite izdržljivi i ne dopustite da vas pokolebaju iskušenja i napadi koji vam dolaze od strane drugih ljudi. Uzvišeni kaže“ Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim, i životima vašim, i slušaćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali pa tako trebaju postupiti oni koji su jakom voljom obdareni.” I vaši neprijatelji će biti uporni u napadima na vas, zato ne smijete dopustiti da njihova upornost na putu neistine i zablude bude veća od vaše upornosti na Pravom putu. Na kraju pobjeđuje onaj koji pokaže više izdržljivosti. Da biste to postigli, trebate jedni druge potpomogati i učvršćivati volju jedni drugima kada vidite da vam ponestaje snage i sabura. Uzvišeni kaže:“ i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” Uzvišeni nam, također, kaže da je sa svakom mukom i olakšanje, da će nakon tegobe doći lagodnost, kao što nakon mrkle noći nastupi zora ili nakon crnih oblaka, gromova i oluja zasija sunce.


Na granicama bdijte, uvijek budite budni i spremni da se suprostavite svemu onome što može ugroziti vaše svetinje i život na ovome i onome svijetu. Šejtan i njegova vojska nikada ne miruju, vaši neprijatelji nikada ne miruju. Da bismo se suprostavili našim neprijateljima moramo ih upoznati, razumjeti način njihovog djelovanja, biti u stanju predvidjeti njihove poteze, ali isto tako i upoznati vlastite slabosti preko kojih nam može doći opasnost. Neki učenjaci su smatrali da se pod bdijenjem na granicama misli na redovno obavljanje namaza, jer je namaz, kao što kaže Poslanik, s.a.v.s., granica ili pregrada između čovjeka i nevjerstva. Čim čovjek zanemari tu granicu i zapostavi namaz, postaje izložen i nezaštićen od nevjerstva i napuštanja okrilja i okvira islama.


Allaha se bojte i budite svjesni da je On uvijek sa vama. Svijest o Allahu prožima sve ovo ranije spomenuto. Strpljenje, izdržljivost i bdijenje na granicama imaju smisao i vrijednost ukoliko su zasnovane na temeljima bogobojaznosti. Bogobojaznost je budni stražar u svijesti čovjeka, čuva ga da se ne opusti, čuva ga da ne oslabi, čuva ga da ne čini nasilje, da ne odstupa sa puta... Bogobojaznost je izvor svakog dobra i pomoći od Uzvišenog Gospodara. Obratimo pažnju na sljedeće riječi našeg Gospodara:“ a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se i ne nada.“ „ A onome ko se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim.“
I na kraju ajeta, Uzvišeni kaže:" da biste postigli ono što želite." Šta je to što vjernik želi da postigne? Koji su to ciljevi koje vjernik želi da ostvari? Uzvišeni kaže:“ Ima ljudi koji govore: "Daj Ti nama, Gospodaru naš, na ovome svijetu!" Takvi na onom svijetu neće imati ništa. A ima i onih koji govore: "Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!" Njih čeka nagrada koju su zaslužili! - A Allah brzo svida račune.”
Vjernik teži dobru i uspjehu na oba svijeta. Na dunjaluku on želi častan i dostojanstven život u pokornosti Allahu, želi da izgradi zajednicu i svijet na principima dobra i pravde kako bi na budućem, vječnom svijetu postigao Allahovo zadovoljstvo i sreću koja nema kraja.


Dakle, četiri stvari su neophodne za naš uspjeh: strpljivost, izdržljivost, bdijenje i bogobojaznost.

Gospodaru naš, učini nas strpljivim i izdržljivim, pomozi nam da budni bdijemo na granicama i ispuni naša srca bogobojaznošću.

 

hfz.mr. Edin Dedić

(Hutba održana u džamiji Behram-begove medrese 3.2.2017.)

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses