ajet top

Merjem-blagost je (k)od Milostivog

  • Kategorija: Kur'an

 

merjem


            Sura Merjem se nalazi u 16. dijelu Kur'ana i u njoj je najviše puta spomenuto lijepo Božije ime Er-Rahman (Milostivi), ukupno 16 puta. Priču o h.Merjem nalazimo na dva mjesta u Kur'anu, suri Ali Imran, i suri Merjem, jedinoj koji nosi naziv po ženi. Možda je to razlog, da upravo ova sura ponese bitnu poruku, a to je blagost, jer je ženi data veća blagost i samilost nego muškarcu. U suri Ali Imran, Allah, dž.š., riječima Merjemine majke kaže: "a muško nije kao žensko". Brojevi ajeta iz ove sure (Merjem) koji u sebi nose lijepo Božije ime Er-Rahman odgovaraju redoslijedu sljedećih sura: Kehf, Šu'ara, Duhan, Džasijeh, Mudžadela, Saff, Haqqah, Qijameh, Nebe', Burudž, El-E'ala, Gašijeh, Eš-Šems, El-Lejl, Ed-Duha, El-'Aleq.

Sura Merjem u sebi sadrži priče i spomene o različtim poslanicima i odabranim osobama koje su, opet, na različite načine osjetile Božiju milost i blagodat. Zadnji ajet u kojem su spomenuti poslanici, je također ajet koji u sebi nosi Božije ime Er-Rahman, i zadnji poslanik, ili odabrana osoba koja je spomenuta, je 16.po redu u ovoj suri. Ti Božiji odabranici su: Zekerijja i njegova supruga, Jahja, Merjem i njeni roditelji, Isa, Ibrahim, Ishak i Jakub, Musa i Harun, Ismail, Idris, Adem i Nuh, a.s.

Kada poredimo kazivanje o Merjem i Zekerijau u surama Merjem i Ali Imran uočit ćemo nekoliko sličnosti i razlika:

-           Imranova žena, nakon što je rodila Merjem, upućuje dovu za nju i njeno potomstvo tražeći zaštitu kod Gospodara za njih. Priča o h.Merjem u suri Merjem počinje sa njenim odlaskom od ukućana. Kada joj dođe melek u liku savršenog čovjeka, ona traži zaštitu kod Milostivog od njega, ne znajući da je on melek. Ovim nam se pokazuje da roditelj, zapravo, svojim primjerem odgaja dijete od najmlađih dana. 

-          U suri Ali Imran Zekerijja traži od Gospodara čestit (tajjibeh) porod, dok je u suri Merjem upotrijebljena riječ prijatelj (velijj). Sura Merjem nosi u sebi veću prisnost, jer je riječ prijatelj bliža srcu od čestitog potomka.

-          Jedna od sura koje su navedene da odgovaraju rednom broju ajetu u kojem je ime Er-Rahman jeste i sura Saff. U suri Ali Imran, kada meleki obavještavaju Merjem da će dobiti sina, govore joj “ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin.”. U suri Merjem, kada meleki dolaze Zekerijjau i donose vijesti o sinu, govore mu “ime će mu biti Jahja”. (Ime Jahja je spomenuto i u suri Ali Imran ali nije riječima "ime će mu biti"). U suri Saff, Isa, a.s., nagovještava dolazak Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., i kaže “čije je ime Ahmed”.

-          Sura Ali Imran, kada govori o Jahjau i Isau, a.s., navodi njihove mu'džize, vjerovjesništvo, knjigu i mudrost, dok pak, sura Merjem više govori o njihovom edebu, ponašanju i blagosti prema roditeljima i majci.

 Ime Er-Rahman, u ovoj suri, prvi put je spomenuto u 18.ajetu, a sura Kehf je 18.sura u Kur'anu. Poznata je činjenica da se u ovoj suri nalazi središnja riječ Kur'ana, a ona je "I neka bude ljubazan". Sura Mudžadela je zaštitila ženu i njena prava od predislamskih običaja, a nakon toga poziva na razgovor o dobročinstvu i čestitosti. U suri Burudž, ajeti: "Prokleti neka su oni koji su rovove iskopali, pa ih vatrom i gorivom napunili, kada su oko nje sjedili, i bili svjedoci onoga sto su vjernicima radili", nosi u sebi priču o dječaku koji je progovorio kao beba, poput Isaa, a.s. Ostale navedene sure sadrže kazivanja o Kur'anu (podučavanju i opomeni), stvaranju čovjeka, nebesa, zemlje i onoga što je na njima i između njih, te Sudnjem danu. To je ono o čemu sura Rahman govori (Milostivi, poučava Kur'anu, stvara čovjeka, uči ga govoru, Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove...). Sura Eš-Šu'ara, pored sura Hud, Merjem, Saffat, sadrži kazivanja o poslanicama i svako kazivanje završeno je istima ajetima:"To je, doista, dokaz, ali većina njih ne vjeruje, a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv (EL-'AZIZ ER-RAHIM)", ukupno osam puta.
Kazivanja u suri Merjem, oslanjaju se na Božije ime er-Rahman, u različitim situacijama. Merjem traži zaštitu od grijeha kod Milostivog, traži zaštitu od ljudi i njihovog osuđivanja oslanjajući se na šutnju kojom se zavjetovala Milostivom. Ibrahim, a.s., samo u suri Merjem opominje i poziva oca, zazivajući ime Milostivog. A kada bi se, već navedenim, vjerovjesnicima koje je Allah milošću svojom obasuo, kazivali ajeti Milostivog, oni bi licem na tle padali i plakali. I kada govori o nagradi za one koje su vjerovali i dobra djela činili , Allah se imenom Er-Rahman nama obraća. I kada govori o kazni Allah se imenom Er-Rahman nama obraća, jer je Njegova milost ispred Njegove srdžbe. I zauzimanja neće biti osim kome On iz milosti Svoje i Svoga imena Er-Rahman ne dopusti. A kada Mu pripisuju druga u onome u čemu je samo On Jedan, Njemu, Stvoritelju vidljivog i nevidljivog (nama), kada mu dijete pripisuju, On, slavljen neka je On, ljutnju ne pokaže već se imenom Er-Rahman okiti. "Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe što Milostivom pripisuju dijete. Nezamislivo je da Milostivi ima dijete."

 

hfz. Amena Omerović

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses