ajet top

Zašto je sura Jasin nazvana „srcem Kur'ana“?

  • Kategorija: Kur'an

jasin

„Čovjekovo srce brojeć' otkucaje

Neprekidno njemu lijep savjet daje:

Život su minute, život su sekunde.

Traje, tako, traje, a onda prestaje.

Lijep spomen gradi sebi dok on traje

Kada ti i odeš da spomen ostaje.“ (Iskenderi)

 

            Božiji Poslanik, s.a.v.s., često je ukazivao na blagodati kako cijelog Kur'ana, tako i pojedinih njegovih dijelova, poput Ajetu-l-kursijj kao najvećeg ajeta i objašnjenja najvećeg Božijeg imena ili njegovih, a.s., riječi da je sura Ihlas jednaka trećini Kur'ana. „A on ne govori po hiru svome“, kaže Allah, dž.š., u Kur'ana za Svog Miljenika. Hadis koji se analizira u ovom tekstu jeste onaj koji govori o suri Jasin kao srcu Kur'ana. „Svaka stvar ima srce, a srce Kur'ana je sura Jasin“

U djelu „Dragulji Kur'ana“, Gazali objašnjava šest osnovnih ciljeva Kur'ana koji se prelijevaju kroz ajete i sure. Prvi cilj objašnjava spoznaju Božije Biti, Njegovih sifata i Njegovih djela. Drugi cilj objašnjava definiciju Puta koji vodi Uzvišenom Allahu. Ovaj put nužno podrazumijeva sjećanje na Njega (zikr) i suprotstavljanje onome što odvraća od Njega. Treći cilj definiše stanja prilikom prispijeća, tj.sadrži spominjanje užitaka i blagodati koje će susresti oni koji su prispjeli, odnosno spominjanje poniženja i kazne koje će susresti oni koji su zaklonjeni od Njega zato što su zanemarivali Put. Četvrti cilj nas upoznaje sa stanjima onih koji putuju (najčešće su iskazani u kazivanjima o vjerovjesnicima i evlijama) i onih koji poriču Allaha i koji su skrenuli sa Njegova puta. Peti cilj sadrži argumente i rasprave nevjernika (protiv istine) i jasno objašnjenje njihova poniženja putem očiglednih dokaza i otkrivanja njihove uobraženosti i neistine. I, konačno, šesti cilj govori o granicama propisa.

            Ukoliko pristupimo suri Jasin kroz ove ciljeve, uvidjet ćemo da ona sadrži sva ova nabrojana blaga, odnosno ciljeve koji se prelijevaju kroz cijeli Kur'an.

Prvi cilj

„'Mir vama', biće riječi Gospodara Milostivog.“

„Reci: 'Oživiće ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio. Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete. Zar Onaj koji je stvorio nebesa i zemlju nije kadar stvoriti njima slične? Jeste, On sve stvara i On je sveznajući. Kada nesšto hoće, on samo za to rekne: 'Budi!', i ono bude. Pa neka je hvaljen Onaj u čijoj je ruci vlast nad svim, Njemu ćete se vratiti.!“

Drugi cilj

„Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur'an slijedi i Milostivog se boji, iako ga ne vidi; njega obraduj oprostom i nagradom lijepom.“ „Zašto da prihvaćam druge bogove mimo Njega? Ako Milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti,“

Treći cilj

„Stanovnici Dženneta uživaće tog dana u blagodatima veseli i radosni, oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni, u njemu će imati voća, i ono što budu željeli.“ „A vi, o grješnici, danas se odvojite! (...) Ovo je Džehennem kojim vam se prijetilo, pržite se sada u Njemu zato što niste vjerovali.“

Četvrti cilj

„Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada kad su im došli poslanici; kad im Mi poslasmo dvojicu, ali im oni ne povjerovaše, i pojačasmo trećim, pa rekoše: 'Mi smo vama poslani!'. 'Vi ste ljudi kao i mi', oni odgovriše, 'Milostivi nije objavio ništa, vi neistinu govorite'.“

Peti cilj

„Dokaz im je mrtva zemlja: Mi joj život dajemo i iz nje niče žito koje oni jedu. (...) Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što ne znaju.“

Šesti cilj

 „A kada im se kaže: „Udjeljujte od onoga što vam Allah daje“, onda nevjernici govore vjernicima: „Zar da hranimo onoga koga je Allah, da je htio, mogao nahraniti? Vi ste, uistinu, u pravoj zabludi!“ Tumačeći ovaj ajet, Begavi u svom tefsiru, navodi da su vjernici govorili nevjernicima Mekke da udjeljeuju siromašnima na što su oni odgovarali: „Zar da hranimo onoga koga je Allah, da je htio, mogao nahraniti?“ Ovo što su oni smatrali je pogrešno, jer je Allah neka stvorenja učinio bogatim, a neka siromašnim iskušenja radi, i bogatima je naredio udjeljivanje.

I na kraju, zašto poređenje sure Jasin sa srcem Kur'ana? Onako kako srce šalje krv u sva tkiva i organe tijela, tako sura Jasin dopire do svih ciljeva koje Kur'an sadrži.

 

hfz. Amena Omerović

Oznake kur'an, jasin
  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses