ajet top

40 vidova odlikovanosti Muhammeda (s.a.v.s.): Završni dio

  • Kategorija: Hadis

muhammed saws2

Kao što ga je Allah odlikovao nad ljudskim vjerovjesnicima i poslanicima, takođe ga je odlikovao nad odabranim nebeskim i anđelskim (melekanskim) poslanicima. Dočim, najbolji ljudi su bolji od meleka zbog rijeka Uzvišenog: A oni koji vjeruju i čine dobra djela - oni su, zbilja, najbolja stvorenja.92 Meleki spadaju u red stvorenja, pošto je riječ stvorenje94 izvedena iz izraza: Stvorio je Allah iz ničega stvorenja93, tj. izmislio ih (izumio) i stvorio (proizveo)95. No, meleki ne potpadaju pod riječi Uzvišenog: oni koji vjeruju i čine dobra djela96, pored toga što vjeruju i dobra djela čine, budući da se ovaj izraz, prema ustaljenoj praksi, samo koristi za čovjeka koji vjeruje. Dokaz tome je da je upravo to prvo što naumpadne prilikom općenitog spomena.

  Ako bi kazali da je riječ stvorenje izvedena iz riječi el-bera97 , što znači zemlja98, da je čovjek stvoren od zemlje, te kao da je Uzvišeni rekao: A oni koju vjeruju i čine dobra djela - oni su, zbilja, najbolji ljudi, onda na to postoje dva odgovora.

Prvi: Da su istaknuti filolozi uračunali riječ stvorenje (el-berijje) u skupinu onih riječi u kojima su Arapi izostavili hemze.99

Drugi, koji je očitiji: Da ju je Nafija100 čitao sa hemzetom, a inače oba kiraeta spadaju u Allahov govor.

  Dakle, ako je prema jednom kiraetu data prednost onima koji vjeruju nad ostalim ljudima, onda im je prema drugom kiraetu data prednost nad ostalim stvorenjima. Dalje, ako je ustvrđeno da su najbolji ljudi bolji od meleka, onda su vjerovjesnici, s.a.v.s., najbolji koji vjeruju i dobra djela čine, na osnovu riječi Uzvišenog nakon spomena izvjesne skupine vjerovjesnika: I svima smo prednost nad svjetovima dali.101Tako ovaj ajet dokazuje da su oni najbolji ljudi i bolji od meleka, budući da meleci potpadaju pod svjetovima102, bez obzira bila ta riječ izvedena iz riječi znanje103 ili iz riječi znak104. Dalje, ako su vjerovjesnici bolji od meleka, pa Allahov poslanik, s.a.v.s., je najbolji vjerovjesnik. Nadmašio je prvake meleka, pa je postao bolji od meleka za dva stepena i viši od njih za dva položaja. Samo Onaj, koji je dao prednost pečatu vjerovjesnika i prvaku poslanika nad svim svjetovima, zna vrijednost dotična dva položaja i čast dotična dva stepena.

  Ovi prikazi, smjernice i slično dovoljni su razumnom i pametnom, čak i manje od toga.

  Molimo Uzvišenog Allaha, Njegovim dobročinstvom i plemenitošću, da nam pomogne u slijeđenju Njegovog poslanika - njegovog sunneta, puta, spoljašnjeg i unutrašnjeg ahlaka (ćudi), te da nas učini njegovim sljedbenicima i pomoćnicima.105Zaista je On kadar sve učiniti i doličan odazivanja. Nema kretanja niti snage bez Višnjeg i Veličanstvenog Allaha.

  Gospodaru naš, blagosiljaj našeg prvaka Muhammeda, njegovu porodicu i njegove ashabe. Mnogo, stalno i zauvijek ih selami.

  Kraj Početka upita - O poslanikovoj odlikovanosti. Zahvala pripada samo Allahu.106

 

OBRADA I KOMENTAR:

92El-Bejjine, 7.

93 Arapski berijje (برية).

94 Na arapskom: برأ لله الخلق

95 Na arapskom: اخترعه و أوجده.

96 El-Bejjine, 7. Prva polovina.

97 Arapski bera' (البرا).

98Arapskiturab (تراب).

99 Najpoznatije tri riječi koje spadaju red riječi u kojima su Arapi izostavili su sljedeće: potomstvo (arap. zurrijje), vjerovjesnik (arap. nebijj) i gorespomenuta riječ stvorenje (arap. berijje). Veliki je broj istaknutih filologa koji su riječ berijje uračunali u grupu riječu u kojima je izostavljeno hemze. Među tim filolozima su i sljedeći: Ibn Durejd (Ibn Durejd, Džemhere el-luga,  Dar El-Ilm li el-melajin, Bejrut, 1987, sv. 2, str. 695, 1020, sv. 3, str. 1267, 1284); Enbari (El-Enbari, Zahir fi meani kelimat en-nas, Muessese Er-Risale, Bejrut, 1992, sv. 2, str. 114); Ezheri (El-Ezheri, Tehzib el-luga, Dar Ihja' et-turas el-arebijj, Bejrut, 2001, sv. 14, str. 291, sv. 15, str. 193-194); Hattabi (El-Hattabi, Garib el-hadis, Dar El-Fikr, Bejrut, 1982, sv. 2, str. 151); Dževheri (El-Dževheri, Es-Sihah tadž el-luga ve sihah el-arebijje, Dar El-Ilm li el-melajin, Bejrut, 1987, sv. 1, str. 36, 74-75, sv. 6, str. 2279-2280); Askeri (El-Askeri, Et-Telhis fi ma'rife esma' el-ešja', Dar Tilas, Damask, 1996, sv. 1, str. 193; Ibid., El-Furuk el-lugavijje, Dar El-Ilm ve es-sekafe, Kairo, sv. 1, str. 276); Ibn Side (Ibn Side, El-Muhkem ve el-muhit el-e'azam, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut, 2000, sv. 10, str. 286; Ibid., El-Muhassis, Dar Ihja' et-turas el-arebijj, Bejrut, 1996, sv. 1, str. 98, sv. 4, str. 200, 205, sv. 5, str. 226); Zamahšeri (Ez-Zamahšeri, El-Faik fi garib el-hadis ve el-eser, Dar El­-Ma'rife, Bejrut, sv. 3, str. 401); Kadi Ijad (El-Kadi Ijad, Mešarik el-envar ala sihah el-asar, Mektebe El-Atika, Tunis, Dar Et-Turas, Kairo, sv. 1, str. 82); Ibn Esir (Ibn el-Esir, En-Nihaje fi garib el-hadis ve el-eser, Bejrut, 1979, sv. 5, str. 3-4); Fahruddin Razi (Fahruddin er-Razi, Muhtar Es-Sihah,  El-Mektebe el-asrijje, Bejrut, 1999, str. 31, 34, 303); Šemsuddin Ba'li (Šemsuddin el-Ba'li, El-Mutli' ala elfaz el-mukni', Mektebe Es-Suvadi, Džidda, 2003, sv. 1, str. 408, 414); Ibn Menzur (Ibn Menzur, Lisan el-areb, Dar Sadir, Bejrut, 1993/94, sv. 1, str. 31, 162, sv. 4, str. 304, sv. 14, str. 71); Fejruzabadi (El-Fejruzabadi, El-Kamus el-muhit, Muessese Er-Risale, Bejrut, 2005, sv. 1, str. 1262); Zebidi (Ez-Zebidi, Tadž el-arus min dževahir el-kamus, Dar El-Hidaje, Aleksandrija, sv. 1, str. 149, 207, sv. 37, str. 166) i dr.

100 Nafija ibn Abdurrahman (70-169 h.g.), jedan od sedmerice učača (karija)  kiraeta. Po njemu je nazvan Nafijin kiraet. Porijeklom je iz Isfahana. Rođen je u Medini, gdje je i umro. Njegovi učenici - ravije kiraeta su Kalun (120-220 h.g.) i Verš (110-197 h.g.).

101 El-En'am, 86. Konac ajeta.

102 Riječ iz prethodnog ajeta. Arapski el-alemine (العالمين).

103Arapskiel-ilm (العلم).

104Arapskiel-alame (العلامة).

105Unastavkudonosimokrajautorovogtekstapremasamomizvorniku. Nadrugojstrani, konacautorovogteksta, premaverzijikojuprenosiHafiz ŠerefuddinEbuAbdullahMuhammedMidumiglasi: ZahvalapripadasamoAllahu. Neka je salavat na Muhammeda, najbolje stvorenje, njegovu porodicu i njegove ashabe. Dovoljan nam je Allah. Divan je on gospodar. Nema kretanja niti snage bez Višnjeg i Veličanstvenog Allaha.

106 Ove zadnje dvije rečenicu nisu dio izvornika, već predstavljaju napomenu prepisivača.

 

AUTOR: El-Izz Abdulaziz ibn Abdusselam es-Sulemi

PRIJEVOD, OBRADA I KOMENTAR: Jusuf Džafić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses