ajet top

40 vidova odlikovanosti Muhammeda (s.a.v.s.): 33.- 36. vid

  • Kategorija: Hadis

poslanik1

33. Glede njegove žestine prema krivovjernicima (kafirima) i milosti prema vjernicima (muminima), izričaj Uzvišenog Allaha: Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom.76

34. Glede njegov želje za imanom svoga ummeta, milosrđu prema vjernicima i sažaljenju prema krivovjernicima, riječi Uzvišenog Allaha:  Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, brine se za vas.77 Tj. teško mu pada ono što vama teško pada. Brine se za vas. Tj. brine se za vaš iman, da pođete pravim putem. A prema vjernicima je blag i milostiv.78 

35. Glede njegove iskrenosti u dostavljanju poslanice, riječi Uzvišenog Allaha:Ove ostavi, prijekor nećeš zaslužiti.79Da je činio propuste80, bio bi mu upućen prijekor.

36. Među njima jeste da je Uzvišeni Allah dao njegovom ummetu položaj pravednih svjedoka pred sudijama. Stoga će Uzvišeni Allah, kada bude presudio robovima, pa narodi zaniječu dolazak poslanice, dovesti ummet Muhammeda, s.a.v.s., kako bi posvjedočio protiv ljudi da su im poslanici došli.81 Dotična posebnost nije potvrđena ni za jednog drugog vjerovjesnika.

OBRADA I KOMENTAR:

76 El-Feth, 29. Početak ajeta.

77 Et-Tevbe, 128. Skoro cijeli ajet.

78 Et-Tevbe, 128. Kraj ajeta.

79 Ez-Zarijat, 54.

80 U izvorniku piše glagol ograničiti (اقتصر).  Stoga, mi smo umjesto glagola ograničiti stavili glagol činiti propuste (قصّر). Isti zahvat urađen je i u prvoj štampanoj verziji ovoga djela.

81Aludira na hadis, koji u skraćenoj verziji bilježi Buhari u Sahihu od Ebu Seid Hudrija, r.a., glasi: Doći će Nuh i njegov narod (ummet), pa će Uzvišeni Allah upitati: "Da li si dostavio Objavu?" On će odgovoriti: "Da, jesam, Gospodaru." Onda će upitati njegov narod: "Da li vam je dostavio?" Oni će odgovoriti: "Nije nam došao nikakav vjerovjesnik." Potom će upitati Nuha: "Ko će posvjedočiti za te?" On će odgovoriti: "Muhammed, s.a.v.s., i njegov narod." Zatim ćemo posvjedočiti da je dostavio Objavu. To su riječi Uzvišenog: I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi. A veset znači pravedan. Hadis je vjerodostojan. Prenose ga sljedeći ashabi: Ebu Seid Hudr, Džabir ibn Abdullah. Bilježe ga sljedeći muhaddisi: Seid ibn Mensur u Et-Tefsir min es-Sunen (br. 222); Ibn Ebu Šejbe u Musannefu (br. 31684); Ahmed u Musnedu (br. 11068, 11271, 11283, 11558); Abd ibn Humejd u Musnedu (br. 911); Buhari u Sahihu (br. 3339, 4487, 7349); Ibn Madždže u Sunenu (br. 4284); Tirmizi u Sunenu (br. 2961); Nesai u Es-Sunen el-kubra (br. 10939, 10940); Ebu Ja'la u Musnedu (br. 1173, 1207); Ibn Hibban u Sahihu (br. 6477, 7216); Hakim (br. 3061, 3062); Bejheki u El-Esma' ve es-sifat (br. 464), Šu'b el-iman (br. 260); Begavi u Šerh es-sunne (br. 4325); Ibn Asakir u Mu'džemu (br. 206) i dr.

AUTOR: El-Izz Abdulaziz ibn Abdusselam es-Sulemi

PRIJEVOD, OBRADA I KOMENTAR: Jusuf Džafić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses