ajet top

40 vidova odlikovanosti Muhammeda (s.a.v.s.): 27. i 28. vid

  • Kategorija: Hadis

muhammed saws2

27. Među njima jeste da je Muhammedova, s.a.v.s., knjiga obuhvatila ono što je obuhvatao Tevrat, Indžil i Zebur, a odlikovan je i kratkim surama (el-mufessal).67

28. Među njima jeste da će njegov ummet imati najmanje dijela u odnosu na one prije njih, a najveću nagradu, kao što je došlo u vjerodostojnom (sahih) hadisu.68

OBRADAIKOMENTAR:

67 Upućuje na izvjetan hadis Božijeg poslanika, s.a.v.s. Taj hadis u jednoj svojoj verziji, koju bilježi Ahmed u Musnedu od Vasile ibn Eska', r.a., glasi: Dato mi je sedam dugih sura (et-tival) umjesto Tevrata, date su mi sure od stotinu ajeta (el-miun) umjesto Zebura, date su mi ponavljajuće sure (el-mesani) umjesto Indžila, a odlikovan sam sa kratkim surama (el-mufessal). Hadis je vjerodostojan (sahih): Prenose ga sljedeći ashabi: Ebu Umame Sadijj ibn Adžlan Bahili, Vasila ibn Eska'. Spominju ga u nekoj od njegovih verzija sljedeći muhaddisi: Ebu Davud Tajalisi u Musnedu (br. 1105); Ahmed u Musnedu (br. 16982); Tahavi u Šerh muškil el-asar (br. 1379); Taberani u El-Mu'džem el-kebir (br. 8019, 18037, 18038), Musned Eš-Šamijjin (br. 2734); Bejheki u Es-Sunen es-sagir (br. 962), Delail en-nubuvve (br. 2220), Šu'b el-iman (br. 2192, 2255, 2556) i dr.

68 Upućuje na hadis Božijeg poslanika, s.a.v.s. koji u jednoj svojoj verziji, koju bilježi Buhari u Sahihu od Musaa Ešarija, r.a: Primjer muslimana, jevreja i hrišćana sliči čovjeku koji unajmi ljude da mu odrade neki posao u toku dana do noći za određenu nadoknadu. Onda oni rade do pola dana, pa kažu: "Nemamo potrebe za nadoknadom koju si nam odredio, a ono što smo odradili je ništavno (batil)." Zatim im čovjek kaže: "Ne činite to! Dovršite ostatak posla i uzmite cijelu vašu nadoknadu." Oni to odbiju i napuste posao. Onda čovjek unajmi dva najamnika nakon njih, te im kaže:"Upotpunite ostatak ovog dana. Pripast će vam nadoknada koju sam njima odredio." Potom oni rade sve dok ne bude vrijeme ikindije-namaza." Ono što smo ti odradili je ništavno (batil). Tebi pripada nadoknada koju si nam odredio za posao", rekoše oni. Potom će im on reći: "Dovršite ostatak posla, do kraja dana je ostalo malo." Oni odbiju, pa čovjek unajmi ljude da mu odrade ostatak dana. Ovi odrade ostatak dana sve dok sunce ne zađe, te upotpuniše nadoknade obaju grupa . Ovo je njihov primjer i primjer onih koji nisu primili ovo Svjetlo (Nur, tj. svjetlo Božije upute). Hadis je vjerodostojan (sahih): Prenose ga Ebu Musa Ešari, r.a., i Abdullah ibn Omer, r.a. Zabilježili su ga sljedeći pisci hadiskih zbirki u njegovim verzijama: Ma'mer ibn Rašid u Džami' (br. 20565, 20911); Ebu Davud Tajalisi u Musnedu (br. 1929); Malik u Muvetti po rivajetu Muhammeda ibn Hasana Šejbanija (br. 1008); Ismail ibn Džafer u Hadisu (br. 29); Ahmed u Musnedu (br. 4508); Abd ibn Humed u Musnedu (br. 771); Buhari u Sahihu (br. 558, 2268, 2269, 2271, 3459); Tirmizi u Sunenu (br. 2871); Bezzar u Musnedu (br. 5819, 5820); Ebu Ja'la u Musnedu (br. 5838, 7312); Ibn Hibban u Sahihu (br. 6639, 7217, 7218); Taberani u El-Mu'džem el-evsat (br. 1618), Musned Eš-Šamijjin (br. 2955); Bejheki u Es-Sunen el-kubra (br. 11644, 11646); Begavi u Šerh es-sunne (br. 4017, 4018) i dr.

AUTOR: El-Izz Abdulaziz ibn Abdusselam es-Sulemi

PRIJEVOD, OBRADA I KOMENTAR: Jusuf Džafić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses