ajet top

Propisi o vodama

  • Kategorija: Fikh

voda v

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode

Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali

Prijevod i komentar: Jusuf Džafić

  Knjiga I

Čistoća (Taharet)

1.1. Poglavlje o vodama

Vode kojima se dozvoljeno čistiti su:
1. kišnica (voda sa nebesa),
2. morska voda,
3. riječna voda,
4. bunarska voda,
5. otopina snijega
6. voda grada (tuče, leda),
7. izvorska voda.
8.
Inače, vode se dijele na pet vrsta:
1. Čista i čisteća koja nije (pokuđena). To je obična voda (mai mutlak).
2. Čista i čisteća koja je mekruh (pokuđena). To je voda koju je pila mačka i slično , a te vode je količinski malo .
3. Čista nečisteća. To je voda koja je korištena za uklanjanje hadesa (fikhske nečistoće) ili za ibadet (obred), kao na primjer abdest na abdest sa nijetom (namjerom).
Voda postaje upotrebljena (mai mustamel) čim se odvoji od tijela.
Nije dozvoljeno da se upotrebljava za abdest:
- voda stabala i plodova, pa čak kad bi i sama potekla bez cijeđenja, prema očitijem mišljenju;
- niti voda koja je izgubila svoje prirodno svojstvo kuhanjem ili preovladavanjem druge tvari nad njom.
1. Pod preovladavanjem u slučaju kada se voda pomiješa sa krutinama, podrazumijeva se da voda prestane da bude žitka i tečna. Ne šteti da voda promijeni sva svojstva, ako se pomiješa sa čvrstom tvari, poput šafrana, voćke i biljnih listova.
2. Pod preovladavanjem u slučaju kada se voda pomiješa sa tečnostima, podrazumijeva se:
- pojava jednog svojstva kod onih tečnosti koje imaju samo dva svojstva, poput mlijeka. Mlijeko ima boju i ukus, a nema miris.
- pojava dva svojstva kod onih tečnosti koje imaju tri svojstva, kao na primjer sirće.
3. Pod preovladavanjem u slučaju da se voda pomiješa sa tečnostima koja nemaju svojstva, poput upotrebljene vode (mai mustamel) i ružine vode (đulsije) koja je izgubila miris, podrazumijeva se težina. Tako, ako se pomiješaju dvije funte (2 ratla-0,9 l) upotrebljene vode sa jednom funtom (0,45 l) obične vode (mai mutlak), onda nije dozvoljeno da se tom vodom uzima abdest, a obrnuto je dozvoljeno .
4. Nečista voda (mai nedžis). To je voda u kojoj je upala neka nečistoća (nedžaset), a radi se o stajaćoj vodi u malim količinama. Pod malom vodom se podrazumijeva voda koja je površinski manja od deset aršina (lakata ) (4,6375 m) puta deset aršina. Takva voda se onečistila, pa makar tragovi nečistoće nisu vidljivi u njoj.) ili se radi o tekućoj vodi, ali su u njoj vidljivi tragovi nečistoće. Pod tragovima nečistoće se misli na okus, boju ili miris.
5. Voda sumnjive čistoće (mai meškuk). To je voda koju je pio magarac ili mazga.

KOMENTAR:

Generalno, dozvoljeno je koristiti prilikom pravnog (fikhskog, vjerskog) čišćenja svaku vrstu vode koja posjeduje hemijska svojstva vode. Prostije rečeno, dozvoljeno je koristiti određenu vodu sve dok se ta voda može nazvati običnom vodom. Dakle, pored gorespomenutih voda, dozvoljeno je koristi: kiselu (mineralnu) izvorsku vodu, jezersku vodu, podzemnu vodu, pećinsku vodu, vodu gejzira, rosu, otopinu inja, otopinu slane, otopinu mraza, otopinu leda, ali i barsku, močvarnu itd. Takođe, dozvoljeno je koristiti hlorisanu vodu, gaziranu i općenito flaširanu vodu, jer ih još uvijek možemo nazvati običnom vodom (zadržale su hem. svojstva vode). Nije dozvoljeno koristiti za pravno čišćenje ružinu vodu, kolonjsku vodu, staklenu vodu i sl. tečnosti, kao ni sokove, jer ih više ne možemo nazvati običnom vodom.
2 Takođe, ovdje spada i sur (ostatak nakon pijenja) sljedećih životinja: kopnenih životinja koje se jedu: domaćih životinji biljojeda (krave, bivoli, ovce, koze, perad koja se hrani svježom travom, kamile i slično, izuzev magarca, mule, mazge i sl., čiji je sur sumnjiv), divljh ptica biljojeda (vrana, svraka, čavka, gavran, sojka, vrabac, kolibri, papagaj i dr.), gmazova biljojeda (neke vrste guštera poput iguane), divljih zvjeri biljojeda (divlji sisari-vjeverica, dabar, zec, divokoza, jelen, irvas, antilopa, zebra, bizon, nosorog, slon, koala, panda, gorila i sl.), mekušaca (puževi i sl.) i dr. kopnenih životinja koje se ne jedu i nemaju crvenu krv - crvena krvna zrnca (eritrocite): člankonošci, crvi i sl. (vidi za ove životinje bilješku br. 20; svih vodenih životinja (ribe, vodeni sisari, mekušci, člankonošci i sl.).
3 Pod slično mački se misli na svaku kopnenu životinju mesojeda koja ima crvenu krv - crvena krvna zrnca, i dolazi u dodir sa nečistoćom, ali se čisti od nje. Tu spadaju: ostale kućne životinje, tj. životinje koje nisu domaće, ali stanuju u kućama, poput zmije, guštera, miša, puha, rakuna i sl; ptice mesojedi (grabljivice - soko, lunja, jastreb, kobac, sup, lešinar itd.) i ptice svaštojedi (rode, čaplje, droplje, ždralovi, flamingosi i dr.); gmazovi (zmije, krokodili, gušteri, kornjače i dr.) i vodozemci (žabe, daždevnjaci i sl.); svaka divlja životinja mesojed koja se pripitomi i živi u kući (divlje mačke, lav, jaguar, leopard, tigar, panter, ris, puma, gepard itd.), šimpanze, medvjedi, kune, lasice, tvorovi, jazavci, vidre, hijene, cibetke, osim divljih životinja iz porodice pasa (psi, vukovi, čagalji (šakali), kojoti, lisice), divlje svinje i sl., čiji je sur uvijek nečist.
4 Vidi o maloj vodi bilješku br. 9.
5 Muslimanima je zabranjeno (haram) da koriste za fikhsko (pravno) čišćenje vodu koja je upotrebljena u vjerskim obredima pripadnika drugih religija. Tako muslimanima nije dozvoljeno koristiti svetu vodicu - vodu koju su hrišćanski svećenici osveštali za svoje obrede u ime svetog trojstva.
6 Tj. ako je ta čvrsta tvar čista tvar, kao što su gorespomenute tvari, ali i druge čiste tvari, kao što su: sapun, tijesto, sapunjača, ružine latice, cvjetovi lopoča (lotosa), listovi sljeza, te listovi, cvjetovi, korijene i stabljike drugih biljaka, bez obzira radilo se o ljekovitim, aromatičnim biljkama ili nekim trećim biljkama.
7 Tj. da se pomiješaju dvije funte obične vode sa jednom funtom upotrebljene vode.
8 Jedan lakat (aršin) iznosi 46,375 cm u šerijatskom sistemu mjernih jedinica. Inače, lakat je dužinska mjerna jedinica koja ima različite vrijednosti u različitim sistemima mjernih jedinica širom svijeta.
9 Prema hanefijskim pravnicima (fakihima) mala voda je voda manja od 10 lakata širine X 10 lakata dužine X 1 pedalj dubine - 1/2 lakta (voda manja od 5000 l (5 kubika). Ima i drugih stavova, ali smo odabrali ovo mišljenje koje stavlja donju granicu za velike vode, tj. gornju granicu za male vode na 5 kubika.
10 U nečistu vodu spada i voda koju su pile životinje čije je sur nečist. Vidi o tome detaljnije stavku 2. u 1.2. Poglavlje o suru.
11 Voda koju je pio magarac, mazga (mješanac od majke magarice i oca konja) i mula (mješanac od majke kobile i oca magarca) se smatra sumnjivom, jer se hanefijski pravnici razilaze da li su magarci, pa samim tim i mješanci nastali ukrštanjem magarca sa konjem, čisti ili nečisti. Takođe, u kategoriju sumnjive vode spada svaka voda za koju dvojimo da li je čista ili nečista.

 

 

 

  

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses