ajet top

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i Bošnjaci

  • Kategorija: Fikh

azhar 

 U doba Hasana ibn Ammara eš-Šurunbulalija (1586-1659), Egipat se, kao ejalet (beglerbegluk, pašaluk), nalazio u okviru Osmanskog castva. Sjedište Egipatskog ejaleta je bilo u Kairu. Tada je u Egiptu zvanični mezheb (pravna škola), kao i u ostatku Carstva, bio hanefijski, što znači da su mule (vrhovne građanske kadije), kaziaskeri (vrhovne vojne kadije), vrhovne muftije, rektori (šejhovi) univerziteta, dekani (amidi) univerziteta i sl. bili, uglavnom, sljedbenici hanefijskog mezheba, što je bio slučaj i sa Kairom i Egiptom. Kairski univerzitet el-Azhar je nastavio i u osmansko doba da bude stjecište studenata iz cijelog muslimanskog svijeta, kao što je bio u memlučko doba, samo što je sada imao veći broj hanefijskih studenata, kako iz dotada tradicionalnih hanefijskih sredina, tako iz novih, kakva je bila Rumelija - evropski dio Osmanskog carstva.

  Uzevši sve prilike u obzir, ne treba da čudi da je Šurunbulali imao priliku da upozna desetine, a možda i stotine Bošnjaka koji su dolazili iz Bosne i drugih krajeva Osmanskog carstva u Egipat, tačnije u Kairo. Motivi njihovog dolaska u Kairo su različiti. Jedni su bili valije Egipatskog ejaleta, drugi su bili članovi memlučke vladajuće klase, treći su bili pisci, četvrti su bili mule i kadije, peti su bili prepisivači i studenti itd. Sve u svemu, utvrdili smo da je za vrijeme života Šurunbulalija u Kairu boravilo najmanje 18 Bošnjaka: 6 valija, 3 memluka, 4 pisca, 3 kadija, 2 prepisivača. Navest ćemo ih u nastavku hronološki, na osnovu  njihovih zanimanja.

Valije Egipta:

- Hafiz Ahmed-paša Hadum (oko 1550-1613), valija 1590-1595. godine

- Javuz Ali-paša Malkoč Bošnjak (?-1604), valija 1601-1604. godine.

- Biber Mehmed-paša Stari, valija u 1622. godini. Bio je valija Egipta svega 75 dana.

- Kodža Musa-paša Silahdar Vehabović (?-1647), valija 1630-1631. godine.

- Mustafa-paša Nišandžija Mostarac (?-1661), valija u 1648. godini.

- Sari Ahmed-paša Tarhondžu (?-1653), valija 1648-1651. godine.

Šurunbulali zasigurno nije upoznao Hafiz Ahmed-pašu Haduma, dok je moguće da se susreo sa ostalim spomenutim valijama, posebno sa Musa-pašom i Sari Ahmed-pašom.

Memluci bošnjačkog porijekla, tačnije članovi memlučke porodice Bošnjak (Bušnak):

- Šaban-beg Bošnjak, memluk i jedan od vođa klana Kasimija sredinom XVII stoljeća.

- Ahmed-beg Bošnjak (?-1662), brat Šaban-bega Bošnjaka, memluk i jedan od vođa klana Kasimija 1650-ih i početkom 1660-ih.

- Ibrahim-beg Veliki Defterdar Bošnjak Ebu Šeneb (Ibrahim-bek el-Kebir ed-Defterdar Bušnak Ebu Šeneb) (1629-1718), sin Šaban-bega Bošnjaka i vođa klana Kasimija 1688-1718.

Najvjerovatnije da je Šurunbulali poznavao svu trojicu lično.

Pisci:

- Šejh Ibrahim Kazaz (?- 1617), unuk Hamze Bali Bošnjaka. Nakon dugogodišnjeg putovanja, skrasio se u Kairo, gdje je proveo najbolje godine života i gdje je preminuo. Moguće je da se poznavao sa Šurunbulalijem.

- Abdullah-efendija Bošnjak (El-Busnevi) el-Bajrami (1584-1644). Proveo je u Egiptu nekoliko godina prije nego je 1046. godine po Hidžri (1636. godine) otišao po drugi put na hadždž. Za vrijeme svoga boravka u Egiptu napisao je, između ostalog, arapsku verziju svoga komentara na Fusus el-hikem, poznato djelo sufijskog šejha Ibn Arebija (1165-1240), za potrebe egipatskih intelektualnih krugova. Šurunbulali se, po svoj prilici, više puta susreo sa ovim našim učenjakom.

- Derviš Sulejman-beg Mezaki-efendija Bošnjak (?- 1676). Pisao je poeziju. Dva primjerka njegove zbirke poezije se čuvaju u Nacionalnoj biblioteci u Kairu. Boravio je u Egiptu za vrijeme namjesnikovanja Ejub-paše (1644-1646), kada se najvjerovatnije i susreo sa Šurunbulalijem.

- Hadži Jusuf Livnjak. Napisao putopis sa hadždža 1615/1616. godine.  Budući da je na putu za hodočašće proveo jedno vrijeme u Kairu, obilazeći njegove znamenitosti, pa i sami El-Azhar, moguće da se susreo sa Šurunbulalijem.

Kadije:

- Bedruddin-efendija Mahmud Sarajlija (?-1658). Došao je na funkciju mule u Kairo 1658. godine. Proveo je svega dva mjeseca na novoj funkciji, prije nego što je preminuo. Moguće da se stigao upoznati sa Šurunbulalijem za vrijeme svoje kratke službe.

- Šaban-efendija Nevesinjac Bošnjak (En-Nevesini el-Busnevi) (?-1659). Postavljen za mulu u Kairu 1638. godine, gdje je 1640. prepisao jedan rukopis. Kasnije je bio anadolski kaziasker, pa rumelijski kaziasker. Po svoj prilici je bio poznanik Šurunbulalija.

- Zekerijja sin Husejna Katira (?-1662). Bio je jedno vrijeme na položaju sudskog djelitelja nasljedstva (kasam) u Kairu. Moguće da se poznavao sa Šurunbulalijem.

Prepisivači:

- Alija Bošnjak Jusufović (El-Busnevi sin Jusufa) (?- iza 1624). Prepisao rukopis u Kairu 1624. godine. Moguće da je tada studirao na Azharu i da mu je Šurunbulali bio profesor.

- Ibrahim Muslihuddin Bošnjak (El-Busnevi) (?- iza 1659). Prepisao rukopis u Kairu na Azharu 1640. godine. Moguće da je bio student Azhara i da mu je Šurunbulali bio profesor.

                13.3.2016., Mostar – Jusuf Džafić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses