ajet top

Obilježavanje rođenja Poslanika, s.a.v.s.

  • Kategorija: Fikh

mevlud

Prije svega, svaki govor o propisu obilježavanja mevluda treba biti zasnovan na znanju i objektivnosti, prihvatanju postojanja različitih stavova među učenjacima o tom pitanju te prihvatanju činjenice da nekolicina velikih učenjaka to smatra pohvalnim ukoliko se ispune određeni uslovi.

Čak i Ibn Tejmijje u svojoj knjizi „Iktidaus-siratil-mustekim“, iako smatra da je mevlud novotarija, ipak nalazi opravdanje onima koji to čine i čak smatra da će imati veliku nagradu te kaže:“Obilježavanje mevluda i njegovo uzimanje za blagdan, kao što to čine neki ljudi, donosi im veliku nagradu zbog njihovog lijepog nijeta i poštovanja prema Allahovom poslaniku, s.a.v.s. I kao što sam ti ranije spomenuo: Ono što je lijepo za neke ljude, za ispravnog vjernika može biti ružno.“

A sada ćemo kazati nešto u vezi s detaljnim pojašnjenjem propisa.

Ko iskoristi dan Mevluda za podsjećanje na životopis Poslanika, s.a.v.s., i buđenje osjećaja ljubavi prema njemu u dušama muslimana, bez zastranjivanja (kao što je traženje pomoći-istigase), činjenja nečega što vjera ne odobrava (miješanje muškaraca i žena), praznovjerja (tvrdnja da Poslanik, s.a.v.s., prisustvuje tim skupovima) i ubjeđenja da ovo podsjećanje ima posebnu vrijednost u određenom danu, onda se to može smatrati podsjećanjem na veliki događaj iz povijesti radi njegovog približavanja ljudima, kao što to čine hatibi sedamnaestog i dvadesetog dana ramazana (dan bitke na Bedru i oslobađanja Mekke) ili na početku nove hidžretske godine, i to je DOZVOLJENO jer u tome nema vjerovanja u neki ibadet koji je izmišljen. Uz ove pretpostavke  prelazi iz zabranjene novotarije u dozvoljeni opći interes (el-masleha el-mursele). Ako su ispunjeni ovi uvjeti, taj čin ne podrazumijeva ništa drugo osim slijeđenje puteva koji vode ostvarivanju vjerskog/šerijatskog dobra/interesa, a to je: podsjećanje na životopis Poslanika, s.a.v.s., i buđenje ljubavi prema njemu u dušama muslimana.

Smatram da je nužno radi zauzimanja ispravnog stava o dozvoljenosti mevluda stalno podsjećati one koji prisustvuju ili organiziraju mevlude na sljedeće:

-          Organiziranje tih predavanja i obilježavanja (u kojima nema zabranjenih stvari) se ne čini zato što je mevlud sam po sebi ibadet, već je on korištenje vremena događaja radi ostvarenja vjerskog dobra u njemu.

-          Sam dan mevluda nema nikakvu posebnu vrijednost i odliku.

-          Ukazivanje na apsolutno neispravna vjerovanja, riječi i djela koja se čine na nekim mevludima.

Takođe, ne osjećam nelagodnost prema stavu onoga koji mevlud nikako ne odobrava sa stanovišta sprječavanja nekih velikih grešaka i zabranjenih stvari koje su tom prilikom čine, ukoliko ne pretjeruje neodobravanju. To znači da ne napada one koji to dozvoljavaju u skladu s ranije spomenutim uslovima i da prihvata različita mišljenja (idžtihad) u vezi s ovim pitanjem. Ovakav stav, uz prethodni uslov, je prihvatljiv i ima svoje utemeljenje.

Činjenica je da se nešto slično ovome dešava kod nas u Saudiji. Većina hutbi i vazova u džamijama kod nas govori protiv obilježavanja mevluda kad se približi njegov datum (u zadnjoj hutbi prije njegovog datuma ili uoči njegovog nastupanja). Iste hutbe možda počinju sa podsjećanjem na vrijednosti Poslanika, s.a.v.s., i obaveze ummeta prema njemu, a onda se završavaju kritikama na račun mevluda. Tako oni obilježavaju mevlud koji ja smatram dozvoljenim, ali ga ne nazivaju mevludom.

Srednje rješenje bi moglo biti ono što čine mnogi koji obilježavaju mevlud ne pridržavajući se strogo njegovog datuma i priređuju skupove podsjećanja na vrijednosti Poslanika, s.a.v.s., tokom čitave godine, i po nekoliko puta. Ovakav mevlud, ukoliko u njemu nema nekih drugih zabranjenih stvari, uopće nije problematičan uz uslov da ne postoji ubjeđenje da je on sam po sebi ibadet.

Rezime

Treba razlikovati dvije forme mevluda:

-          Mevlud u formi općeg dobra, a to je ako se želi taj događaj iskoristiti za podsjećanje na životopis Poslanika, s.a.v.s., ili jačanje plamena ljubavi prema njemu u srcima, bez ubjeđenja u neku posebnu vrijednost tog dana koja dozvoljava da se u tom danu čini neki poseban ibadet ili prihvatanja nekog vjerovanja koje nema nikakvog utemeljenja.

Ovo je forma koju su smatrali lijepom mnogi učenjaci, poput Ebu Šame, Ibn Nasirud-dina i veliki broj odabranika ummeta.

-          Forma koja predstavlja novotariju, makar u njoj ne bilo zastranjivanja i zabranjenih stvari, a to je da se vjeruje kako ovaj dan ima posebnu vrijednost i da se misli kako su za njega vezani neki ibadeti čija se nagrada povećava u tom danu ili da su ta obilježavanja u tom danu cilj sama po sebi kao što su ibadeti cilj sami po sebi.

Ovakvu formu je kritikovao veliki broj učenjaka, kao što je Ibn Tejmijje i drugi odabranici ummeta.

Odgovor na neka pitanja

Postoji razilaženje oko tačnog datuma rođenja Poslanika, s.a.v.s., pa kako se ovaj dan može onda obilježavati?

Da je u pojašnjenju koje sam spomenuo rečeno da se u ovom danu čini neki specifični ibadet, prigovor bi imao smisao. Međutim, nigdje nije rečeno da se u tom danu čini određeni ibadet, već je to poput određivanja dana u godini radi podsjećanja na neku važnu stvar. Na osnovu toga, razilaženje oko tačnog datuma rođenja ide u prilog stavu koji sam spomenuo, a ne protiv njega.

A najjači stav u vezi datuma rođenja Poslanika, s.a.v.s., je da je to ponedjeljak, 12. rebi'ul-evvel.

Ako nešto nisu činili ashabi i tabi'ini, kako ćemo to mi činiti? Da li to mi više volimo Poslanika, s.a.v.s., od njih?

Ovaj prigovor ima smisla ako se odnosi na onoga koji smatra da je obilježavanje mevluda ibadet koji je propisan u ovom danu posebno. Ovakvo vjerovanje to, bez sumnje, čini novotarijom. A što se tiče onoga koji to smatra općim dobrom i načinom podsjećanja na Poslanika, s.a.v.s., i povećanja ljubavi prema njemu, onda te riječi nemaju smisla. Jer, kada je u pitanju opće dobro, onda tu nije neophodno da se prenosi od prvih generacija. Ljudi su neprestano (pa i oni koji na ovaj način prigovaraju obilježavanju mevluda) koristili dozvoljene stvari radi olakšavanja činjenja dobrih djela i ibadeta, a da te iste stvari prve generacije nisu činile.

Ako bi se onome koji se na to poziva kazalo da su munare i mihrabi novotarija, i da je to dobro, pretekli bi nas u tome Poslanik, s.a.v.s., i njegovi ashabi u tome, šta bi odgovorio?

Onaj koji traži da se u općem dobru poziva na praksu selefa čini novotariju u vjeri, suprostavlja se konsenzusu i kontradiktoran je sam sebi.

U obilježavanju mevluda je oponašanje nevjernika jer oni slave rođenje Isa, a.s.!

Svako oponašanje nije zabranjeno i to smo više puta pojasnili. Poslanik, s.a.v.s., je rekao:“Razlikujte se od Jevreja, oni ne obavljaju molitvu u obući i papučama.“ A svi muslimani se slažu da se može klanjati bos i da to nije zabranjeno.

Takođe, jedna od najboljih formi razlikovanja od nevjernika jeste radovanje dolasku našeg Poslanika, s.a.v.s., jer oni negiraju njegovo poslanstvo.

Postoji učenjaci koji to zabranjuju i smatraju novotarijom!.

Što se tiče stavova učenjaka, mnogo je više onih koji to smatraju dozvoljenim uz određene uvjete. Ja poštujem stav onih koji to u potpunosti zabranjuju sve dok oni poštuju stav onih koji to dozvoljavaju uz ispunjavanje određenih uslova. A ako oni ne poštuju tuđi stav, onda njihove riječi zaslužuju prijekor jer su suprotne jasnom konsenzusu koji glasi: Nije dozvoljeno kritikovati druge u pitanjima oko kojih postoji utemeljeno razilaženje.

Dr. EŠ-Šerif Hatim bin Arif El-Avni (Univerzitet Ummul-Kura, Mekka)

Prijevod: hfz.mr. Edin Dedić

Izvor: http://www.dr-alawni.com/

  

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses