ajet top

Da li je zabranjeno nošenje odjeće koja pada ispod članaka?

  • Kategorija: Fikh

odjeća

Ovo je jedno od pitanja oko kojeg se često vodi polemika i pridaje mu se pažnja i važnost mnogo više nego što mu pripada. U nastavku ćemo spomenuti nekoliko hadisa koji govore o ovoj temi i kako su ih razumijevali islamski učenjaci i autoriteti.

Od Ebu Zerra, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:“S trojicom Allah neće razgovarati,  neće pogledati u njih, niti će ih očistiti i bit će kažnjeni bolnom kaznom.“ Ponovio je to tri puta pa ja rekoh: Izgubili su svaku nadu i propali su. Ko su oni, Allahov poslaniče? On odgovori:“ Onaj koji spušta odjeću, onaj koji prigovara na dobročinstvu i onaj ko proda svoju robu pod lažnom zakletvom.”(Muslim, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madždže i dr.)

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:“ Ono što je ispod članaka; dio odjeće (ili dio tijela ispod njih) bit će u Vatri“ (Buhari, Nesai i dr.)

U ovim hadisima je spomenuta prijetnja i zabrana bez pojašnjenja njenog uzroka ili značenja, što je spomenuto u drugim hadisima koje ćemo spomenuti.

Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:“Uzvišeni Allah neće pogledati onoga koji iz gordosti vuče svoju odjeću.“ (Buhari)

U hadisu kojeg, takođe, bilježi Buhari stoji da je Ebu Bekr, r.a., upitao: Allahov poslaniče, jedna strana moje odjeće (izara) sama padne, osim ako vodim računa o tome. Poslanik, s.a.v.s., mu reče:“Nisi od onih koji to čine iz gordosti.“

Od Ebu Bekreta, r.a., se prenosi da je rekao:“Dok smo jednom bili s Vjerovjesnikom, s.a.v.s., nastalo je pomračenje Sunca. On je odmah ustao žurno vukući svoju odjeću dok nije stigao do džamije.“ (Buhari)

Na osnovu spomenutih hadisa, većina islamskih učenjaka smatra da je puštanje odjeće preko članak haram samo ukoliko se to čini iz oholosti, a ukoliko se to ne čini iz oholosti, onda je dozvoljeno ili, prema nekima, pokuđeno.

Prenosi se da je Ebu Hanife, r.a., obukao skupocjeni ogrtač vrijedan četiri stotine dinara i vukao ga po zemlji. Neko ga je upitao: Zar nam to nije zabranjeno? On je odgovorio: To se odnosi na ohole i gorde, a mi nismo od njih. Ovu predaju spominje u svom djelu „Šerijatske norme ponašanja“ (El-Adab Eš-Šer'ijje, 3/492) Ibn Muflih El-Hanbeli, učenik Ibn Tejmijje, i dodaje kako je i Ibn Tejmijje smatrao da to nije zabranjeno, ali se nije izjasnio da li je pokuđeno ili ne.

Dakle, oholost je ta koja izaziva Allahu srdžbu i uvodi čovjeka u Vatru, a ne sama vrsta i dužina odjeće. Prenosi se od Ibn Mes'uda, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:“ U džennet neće ući onaj koji u svom srcu ima i najmanje oholosti.“ Neko upita: Čovjek voli da mu odjeća i obuća budu lijepi? A Allahov poslanik, s.a.v.s., odgovori:“ Allah je lijep i voli lijepo. Oholost je da odbacuješ istinu i prezireš ljude.“ (Ibn Huzejme i dr.)

Svakako, ovdje treba uzeti u obzir i okolnosti i prilike u kojima čovjek živi. Isti postupci ne moraju imati isto značenje u svakoj kulturi i podneblju. U podneblju u kojem živimo, odjeća koja prelazi preko članaka ili se vuče po zemlji se ne smatra izrazom oholosti.

Ez-Zehebi bilježi u „Sijeru“ (6/22) za Ejuba Es-Sahtijanija, jednog od najpoznatijih tabi'ina, da je nosio malo dužu odjeću pa ga je neko upitao za to i on je odgovorio: Popularnost je danas u njenom skraćivanju.

Ibn Abdul-Berr u „Et-Temhidu“ (21/68) bilježi:“ Sufjan bin Husejn je rekao: Znaš li šta je čestitost? To nije brijanje brkova i skraćivanje odjeće već je to slijeđenje puta učenih i pobožnih.“

Edin Dedić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses