ajet top

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

  • Kategorija: Duhovni odgoj

الإمام الغزالي

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu, Imam El-Gazali je napustio Bagdad i zaputio se u Šam gdje je proveo narednih desetak godina tragajući za pročišćenjem vlastite duše i odgovorima za probleme u kojima se našao tadašnji muslimanski svijet. U tom periodu nastaje njegovo najznačajnije djelo Oživljavanje nauka vjere (Ihja ulumid-din). Nakon toga se vraća društvenom životu i odgojno-obrazovnom radu, ali ne više na Nizamijji u Bagdadu već u svom rodnom mjestu Tusu (današnji grad Mešhed u Iranu) gdje osniva privatnu medresu. Tadašnji veliki vezir u Bagdadu Dijaul-mulk, pod čijim patronatom je bila akademija Nizamijja, mu je 504. hidžretske godine (1110. godina, odnosno godinu dana pred smrt Imama El-Gazalija) poslao pismo u kojem ga poziva da se vrati u Bagdad i Nizamijju. Imam El-Gazali mu je odgovorio sljedećim pismom:

„ S imenom Allaha, Milostivog, Samilosnog. Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na prvaka poslanika i čitavo njegovo potomstvo. Uzvišeni Allah kaže:“Svako se okreće prema svojoj Kibli, a vi se potrudite da druge, čineći dobra djela, pretečete!” (El-Bekare, 148) Ljudi se sa stanovišta kible (pravca, stremljenja) kojoj se okreću mogu svrstati u tri kategorije: obični svijet – oni koji su potonuli u nemar (gaflet), posebni – oni koji posjeduju razboritost i elita- oni koji posjeduju istančan duhovni vid. Oni koji su potonuli u nemar, teže samo prolaznim dobrima. Misle da je dunjalučko uživanje najveće dobro i da se ono nalazi u imetku i položaju, zato im streme i smatraju svojom srećom. Allahov poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Dva vuka koja napadnu stado ovaca  ne mogu nanijeti štetu koju može nanijeti ljubav prema položaju i imetku vjeri nekog muslimana.” Ovi nemarni ne razlikuju vuka od lovine niti hladno od toplog. Krenuli su krivim putem, a tvrde da je ispravan. Allahov poslanik, s.a.v.s., je rekao:” Propao je rob dinara, propao je rob dirhema.”

Što se tiče posebnih, razboritost i vrjednovanje dunjaluka u odnosu na ahiret su ih doveli da daju prednost ahiretu nad dunjalukom. Ahiret je bolji i on je vječan, a ono što je vječno je vrjednije od onoga što je prolazno i nestaje. Zato su se okrenuli od dunjaluka i svoja lica usmjerili ka ahiretu. Međutim, i oni, također, griješe jer ne traže Apsolutno Dobro, iako teže onome što je bolje od dunjaluka.

A kad je u pitanju elita, a to su oni koji imaju istančan duhovni vid, spoznali su da to nije Apsolutno Dobro i da je sve mimo Njega od prolaznih stvari, a razuman ne voli ono što prolazi. Shvatili su da su dunjaluk i ahiret stvoreni i da je najvećio dio njih strast u kojoj podjednako učestvuju životinje i ljudi. Ovaj stupanj nije ono što oni traže. Allah je vladar Sudnjeg dana, Njemu pripada vlast na dunjaluku i On ga je stvorio. On, Allah, je bolji i uzvišeniji. Njima su zastor uklonile Njegove riječi:” A Allah je bolji i vječniji.” (Ta-ha, 73) Odabrali su mjesto “u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga.” (El-Kamer, 55) I dali mu prednost nad stupnjem “stanovnici Dženneta biće toga dana u blagodatima zaokupljeni.” (Jasin, 55) Dokučili su suštinu riječi Nema boga osim Allaha i spoznali da je čovjek rob onoga čime zarobi svoju dušu, da mu je to bog i onaj kome se klanja. “Jesi li vidio onoga koji je strast svoju za svoga boga uzeo.” (El-Furkan, 43) Svaka duša teži onome što obožava. Zato je Poslanik, s.a.v.s., rekao:” Propao je rob dirhema.” Svako onaj koji teži nečemu pored Allaha, njegov tevhid nije potpun i nije čist od skrivenog širka. Elita je sve što postoji svrstala u dvije kategorije koje stoje jedna nasuprot druge: Allah i ono što je mimo Njega. One su poput dva tasa vage, a njihova srca su poput njenog jezička. Kada vide da im duša dobrovoljno naginje težem tasu vage, oni govore: Vaga dobrih djela je pretegnula. Potpuno su ubijeđeni da onako kako izvaga ova vaga neće drugačije izvagati ni ona na danu polaganja računa.

Stanje druge kategorije ljudi kod treće kategorije je poput stanja prve kod druge kategorije ljudi. Obični svijet ne razumije njihove riječi i ne zna da onaj koji istinski “gleda” u Božije Lice (Ljepotu) i njegovo lice postane lijepim.

Veliki vezir, Allah mu podario najviše položaje, me je pozvao da dođem sa najnižeg mjesta na najviši stupanj, zato ga ja pozivam da napusti stupanj prve kategorije, a to su oni najniži, ka najvišem stupnju, a to je stupanj treće kategorije. Vjerovjesnik, s.a.v.s., je kazao: “Kada vam učini neko dobro, odužite mu se.” Nisam u stanju da ga nagradim niti mu se odužim jer mu ne mogu pomoći prihvatanjem njegovog zatjeva. Zato neka se radi toga uputi s nizine položaja svjetine ka visokom stupnju elite. Put Allahu je jedan iz Tusa, Bagdada i svakog drugog mjesta, ali su neki bliži od drugih i nisu sva tri ova puta jednaka. Zatim, neka istinski spozna da ukoliko ostavi neku od obaveza koju je Allah propisao, ili učini nešto što je šerijat zabranio, ili bude uživao u snu dok u njegovoj državi ima jedan čovjek kojem je učinjena nepravda i ne može da spava od boli i tuge, njegov stupanj nije ništa drugo do samo dno stupnja prve kategorije, a to su oni potonuli u gaflet. “oni su zaista nemarni i oni će, nema sumnje, na onome svijetu biti izgubljeni.” (En-Nahl, 108-109) Molim Uzvišenog Allaha da ga probudi iz sna nemara da danas razmišlja šta ga čeka sutra prije nego bude kasno.

Da se sada vratimo priči u vezi s akademijom u Bagdadu i opravdanja za nemogućnost da udovoljim zahtjevu velikog vezira. Što se tiče opravdanja, mjesto boravka se napušta s ciljem jačanjem vjere ili ovosvjetskog dobra. Što se tiče dunjaluka, u mom srcu, hvala Allahu, nema volje za njim. Kada bi donijeli čitav Bagdad i pripremili sve uslove za vlast i kraljevinu El-Gazaliju, i predali mu ih, pa im se okrenuo, to bi bio znak slabosti imana, jer je želja za tim od njenih posljedica. A što se tiče jačanja vjere, to zahtijeva put i pomaganje. Nema sumnje da je prenošenje znanja tamo lakše, uslovi kompletniji i veći broj učenika. Međutim, opravdanje je u tome što ovaj put ostavlja manjkavost koju neće popuniti ovo povećanje jer ovdje ima oko stotinu i pedeset čestitih učenika koji istinski tragaju za znanjem. Povesti sve i njih i omogućiti sve potrebne uslove nije moguće, a ostaviti ih i slomiti im srca odlaskom radi većeg broja njima sličnih u drugom mjestu nije dopušteno. To bi bilo kao da se čovjek brine o deset siročadi i onda ih ostavi da bi se brinuo o dvadeset na drugom mjestu dok ga smrt i bolesti prate.

Zatim, ja sam bio samac kada me je pozvao veliki vezir šehid Nizamul-mulk, neka Allah prosvijetli njegovu dušu, u Bagdad, bez žene i djece. A sada imam i brigu o ženi i djeci tako da ih ne mogu ostaviti i slomiti im srca.

Treći razlog jeste to što sam se zavjetovao kada sam došao na turbe Ibrahima, a.s., 489. hidžretske godine, tj. prije otprilike petnaest godina, da neću primiti nikakav dar od nekog drugog ili svog sultana niti ću im ići na noge niti voditi više bilo kakve rasprave. Ako prekršim ovaj zavjet, propao je sav trud, srce će zastraniti i neću biti u stanju učiniti bilo šta od dunjalučkih i ahiretskih djela. A morao bih i voditi rasprave u Bagdadu, kao što ne bih mogao izbjeći da posjećujem palatu halife, iako nisam došao nikome u Bagdad otkako sam se vratio iz Šama, nisam tražio ništa i izabrao sam povlačenje. Ako se prihvatim neke dužnosti, neću moći mirno živjeti jer unutrašnjost tada neće prihvatiti povlačenje.

Najveći razlog jeste što ne prihvatam darove od sultana, a u Bagdadu nemam nikakvog imetka i nemam uslove za život, dok ovaj bijednik ima nešto malo imetka u Tusu koji uz krajnju štednju i uzdržanost može biti njemu i njegovoj djeci. A ako odem, prekršiću to. Svi ovi razlozi su vjerski i za mene su izuzetno važni, iako ih većina ljudi smatra nebitnim.

A prikučio se i kraj života. Ovo je u svakom slučaju vrijeme opraštanja i rastanka, a ne vrijeme putovanja u Irak. Molim plemenitog vezira da prihvati ovo izvinjenje. Zamisli da El-Gazali dođe u Bagdad i snađe ga smrt, zar ne bi morao potražiti drugog profesora? Zato to učini danas. Neka je mir na tebe.  Neka Allah ukrasi prsa vladara suštinom vjerovanja koja se nalazi ispod njegove forme kako bi svijetom upravljao u skladu s tim. I neka je hvala Allahu kako Mu priliči i salavat i selam na njegovog vjerovjesnika i njegovu porodicu.

Priredio: hfz.mr. Edin Dedić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses