ajet top

Istinska nada je ona koju prati djelo

  • Kategorija: Duhovni odgoj

emevijska

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da nas zaštiti od zla naših duša i sačuva nas posljedica naših loših djela. Molimo Ga da spusti Svog blagoslov i prenese naše selame najodabranijem poslaniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici i plemenitim ashabima, naročito četvorici pravednih halifa, Ebu Bekru, Omeru, Osmanu i Aliji, neka je Allah zadovoljan njima.

Poštovana braćo i sestre,

Allahova milost, kao i sva Njegova svojstva, nema kraja. Ona obuhvata sve što postoji. Uzvišeni kaže:“ A milost Moja obuhvata sve.“ (El-E'araf, 156) Bez Njegove milosti ništa ne bi postalo niti opstalo. Bez Njegove milosti nema uspjeha ni spasa na budućem svijetu. Nada u Njegovu milost je neizostavni dio vjerovanja, kao što je pomanjkanje ili gubljenje ove nade znak pomanjkanja ili gubitka vjere. „i ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost." (Jusuf, 87)U najtežim trenucima vjernik ima na umu da je uz njega Onaj koji je od svih milostivih najmilostiviji. Kada je Ejub, a.s., obolio od teške bolesti zbog koje mu se čitavo tijelo raspadalo, Allahu se obratio riječima:“Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!“ (El-Enbija, 83) Koliko god bili veliki i teški čovjekovi grijesi, oni su ništavni spram Allahove milosti i oprosta. Uzvišeni kaže:“Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv." (Ez-Zumer, 53)

U određenim vremenskim periodima Božja milost se posebno pruža svima onima koji je žele dobiti. Jedna takva prilika je ova u kojoj se sada nalazimo, blagoslovoljeni mjesec ramazan. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:“Kada nastupi prva noć ramazana, šejtani i nepokorni džini bivaju povezani u okove, pozatvaraju se sva vrata Džehennema i pootvaraju se sve džennetske kapije.” Svake noći ramazana doziva neki od Allahovih glasnika: “O ti koji žudiš za dobrom, pohrli, a ti koji žudiš za zlom, zastani. Svake noći Allah, dž.š., iskupljuje (oslobađa) neke od Svojih robova od džehennemske vatre.“ (Tirmizi) Međutim, kao što vidimo u ovom hadisu, od čovjeka se očekuje da traži Allahovu milost ili da joj se izloži kroz djela pokornosti Uzvišenom Allahu. Kada se govori o otvaranju džennetskih kapija u ramazanu, misli se na ibadete i dobra djela. Na to nas upućuju riječi Poslanika, s.a.v.s.:“Džennet ima jedna vrata po imenu Rejjan kroz koja će na Sudnjem danu ulaziti postači. Osim postača na njih neće više niko ulaziti. Bit će upitano: Gdje su postači? Oni će ustati, i osim njih na ta vrata neće niko unići. Kada postači uđu, vrata će se zatvoriti i na njih neće više niko ući.“ (Buhari) Kada Uzvišeni kaže da Njegova milost obuhvata sve, u ajetu koji smo ranije spomenuli, nakon toga kaže:“daću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali, i onima koji u dokaze Naše budu vjerovali,onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika.“ Kada Uzvišeni obećaje da će oprostiti sve grijehe, u ajetu kojeg smo također ranije spomenuli, onda kaže:“I povratite se Gospodaru svome i pokorite mu se.“ „I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje.“ Kada naš Gospodar govori o onima kojima će oprostiti i loša djela zamijeniti dobrim,  kaže da su to oni „koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine.“ (El-Furkan,70) Kako će Allah nekome zamijeniti loša djela dobrim u knjizi njegovih djela ako on u svom životu to nije učinio?! Dakle, istinska nada u Allahovu milost podrazumijeva činjenje djela koja će nas približiti Milosti. U suprotnom, radi se samo o pustoj želji. Onaj koji se nada u Allahovu milost, a ne klanja, ne posti, ne daje zekat i sadaku, je poput onoga koji se nada da će mu niknuti pšenica na njivi koju nije niti uzorao! U ovom smislu su i riječi Poslanika, s.a.v.s.:“"Pametan je onaj koji vlada sobom i radi za ono što će doći nakon smrti, a slabić je onaj koji svoje prohtjeve slijedi i od Allaha očekuje da mu puste želje ostvari." (Tirmizi)

Hasan el-Basri je govorio: Ima ljudi koje su zavele njihove puste želje za oprostom pa su otišli sa dunjaluka bez ijednog dobrog djela. Govorili su: Mi mislimo lijepo o našem Gospodaru. Lažu. Da su lijepo mislili o svom Gospodaru, lijepo bi i postupali. Onda je proučio riječi Uzvišenog:“I to vaše uvjerenje, koje ste o Gospodaru svome imali, upropastilo vas je, i sada ste nastradali.“ (Fussilet, 23) Često čujemo od strane nekih ljudi koji ustrajavaju u činjenju loših djela i neizvršavanju Allahovih naredbi kako je Allah milostiv, odnosno kako su oni muslimani u srcu, iako se ne pridržavaju Allahovih propisa. Ovo je jedna od najvećih samoobmana u koju danas ljudi zapadaju. Hasan El-Basri je, također, govorio: Vjera nije u pustim željama, već je vjera ono što se učvrsti u srcu i potvrdi ga djelo. Islam nas uči da je za svaki uspjeh, makar se radilo i o neznatnim stvarima, potreban trud, napor i požrtvovanost. Naročito ako se radi o ahiretskom uspjehu i vječnoj sreći i zadovoljstvu. Poslanik, s.a.v.s., je govorio:“ Zaista je Allahova roba skupa, Allahova roba je džennet.“ (Tirmizi)

Zato, poštovana braćo i sestre, iskoristimo ove mubarek dane i noći čineći ono što će nas približiti Allahovoj milosti i oprostu.

Gospodaru naš, pomozi nas da Te spominjemo, da Ti zahvaljujemo i da Ti na najljepši način pokornost iskazujemo.

(Hutba održana u džamiji Behram-begove medrese 14.ramazana 1438/ 9.juna 2017.)

hfz.mr. Edin Dedić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses