ajet top

DERS ŠEJHA ABDUL-KADIRA GEJLANIJA O RAMAZANU

  • Kategorija: Duhovni odgoj

ramadan tarikh mini

Riječ ramadan se sastoji sastoji od pet slova: ra, mim, dad, elif i nun.

Ra podrazumijeva milost (rahmet) i sažaljenje (re'fet). Mim označava nagrade (mudžazat), darovanje (minne) i ljubav (mehabbe). Dad ukazuje na zagarantovanu nagradu (daman lis-sevab). Elif označava prisnost i bliskost (ulfe vel-kurb). Nun znači svjetlo (nur) i poklon (neval).

Ako ukažete ovom mjesecu pažnju koju zaslužuje i ispravno postupate u njemu, doći će vam ove stvari od Silnog i Uzvišenog Hakka. Doći će vam na dunjaluku da ojačaju i prosvijetle vaša srca, i kao blagodat. A Njegovi su darovi i materijalni (zahiren) i duhovni (batinen). Na ahiretu će vam dati ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo niti je bilo kome naumpalo.

Većina vas nije dokučila suštinu posta. Poštovanje prema naredbi je plod poštovanja prema Naredbodavcu. Onaj koji ne poznaje Allaha, Silnog i Uzvišenog, Njegove poslanike i vjerovjesnike te Njegove dobre robove, kako će spoznati vrijednost ovog mjeseca? Većina vas je vidjela svoje očeve, majke i komšije kako poste pa su i sami postili, iz običaja i oponašanja, a ne radi ibadeta. Misle da je post samo sustezanje od hrane i pića i ne vode računa o njegovim uslovima i sastavnim dijelovima.

O ljudi, ostavite se običaja i pristupite ibadetu! Postite radi Silnog i Uzvišenog Allaha. Nemojte da vam bude teško postiti ovaj mjesec i ibadet činiti u njemu. Trudite se u njemu i budite iskreni i predani u svojim djelima. Budite ustrajni u obavljanju teravih-namaza i upalite svjetiljke u vašim džamijama jer će to biti svjetlo na Kijametskom danu. Ako budete pokorni Uzvišenom i Silnom Allahu u ovom mjesecu i ukažete mu poštovanje, biće vaš zagovornik na Sudnjem danu. Ispunite svoju obavezu prema ovom mjesecu da bi on ispunio svoju prema vama. Dajte mu ono što mu pripada i on će vama dati ono što vama pripada. Svjedočiće za vas kod vašeg Gospodara, Silnog i Uzvišenog, pohvaliće vas i tražiće od Njega da vam podari od Svoje dobrote, počasti, blagodati, darova, milosti, blagosti, čuvanja, brige i zaštite.

Šta će ti koristiti to što postiš, a mrsiš se haramom i zaspiš u grijehu tokom ovih časnih noći?! Teško tebi, postiš da bi se pokazao među ljudima, a kada ostaneš sam, omrsiš se.  Govoriš da postiš, a čitav dan vrijeđaš, potvaraš, lažno se zaklinješ i uzimaš tuđi imetak spletkama i krađom. Šta će ti koristiti takav post?! To se i ne ubraja u post. Poslanik, s.a.v.s., je rekao:“ Koliko postača od posta ima samo glad i žeđ, i koliko klanjača od namaza ima samo umor i nespavanje.“ Među vama ima onih koji su muslimani vanjštinom, a idolopoklonici svojom nutrinom. Obnovite svoj islam, pokajanje i predanost kako bi vas vaš Gospodar, Silni i Uzvišeni, primio i oprostio vaše grijehe.

Postači, budite zahvalni vašem Gospodaru što vas je učinio dostojnim posta i dao vam snage za njega. Onaj koji od vas posti, neka posti i njegov sluh i vid, njegove ruke, noge i svi organi, i njegovo srce. Neka posti čitavom svojom vanjštinom i nutrinom. Kada postite, ostavite laž, lažno svjedočenje, ogovaranje i prenošenje tuđih riječi, zavađanje ljudi i uzimanje njihovog imetka. Vi postite kako bi se očistili od grijeha, pa ako ih činite tokom posta, šta će vam post koristiti? Zar niste čuli riječi Poslanika, s.a.v.s.:“Post je štit.“ Post je štit za onoga koji posti čuvajući se grijeha, svjestan Allaha i predan. Tada ga post štiti od dunjalučkih i ahiretskih bolesti. Postači, podijelite sa siromašnim nešto od vaše hrane kada iftarite. To vam je najveći sevap i znak primanja vašeg posta. Sve će ovo proći i ostaće samo ono što sebi pripremite za ahireta, zato pripremajte za ahireta dok ste to u stanju da činite. Na Sudnjem danu bićete proživljeni gladni, žedni, goli, ustrašeni i postiđeni. Ko bude druge hranio na dunjaluku, biće nahranjen u tom danu. Ko bude druge pojio na dunjaluku, biće napojen u tom danu. Ko bude druge oblačio na dunjaluku, biće obučen u tom danu. Ko se bude bojao i stidio Uzvišenog i Silnog Hakka na dunjaluku, biće siguran u tom danu. Ko bude milostiv prema drugima na dunjaluku, Allah će biti milostiv prema njemu u tom danu.

U ovom mjesecu je Lejletul-kadr koja je najveličanstvenija noć u godini. Ona ima svoje znakove koje prepoznaju dobri. Među Allahovim robovima ima onih kojima se ukloni zastor s vida pa vide svjetlo Božanskoga (uluhijje) koje donose meleki, svjetlo njihovih lica, svjetlo nebeskih vrata i svjetlo Lica Uzvišenog Hakka koje se u toj noći otkriva stanovnicima Zemlje.

O ljudi, nemojte da su vaše ambicije vezane samo za ono što ćete jesti jer su to niske ambicije. Iskušani ste jelom i pićem, a nafaka vam je propisana pa se nemojte za nju brinuti. Vaša pohlepa se povećava, a bogobojaznost i povjerenje smanjuje. Dunjaluk je samo jedan čas pa ga provedi u pokornosti.

Mladiću, budi oprezan u svim svojim dunjalučkih i ahiretskim poslovima i uspjećeš. Ako budeš takav, neće ostati nikakav dokaz protiv tebe i Allah će biti zadovoljan tobom. Neko je sanjao jednog dobrog roba nakon njegove smrti i upitao ga: Šta je Allah učinio s tobom? Oprostio mi je – odgovori. Zašto? – upita ga. Jednog dana sam uzeo abdest i krenuo u džamiju. Kada sam se približio džamiji primijetio sam da dio stopala veličine dirhema nisam pokvasio vodom pa sam se vratio i oprao to mjesto. Uzvišeni Allah mi je rekao: Oprostio sam ti zbog poštovanja prema Mom propisu - odgovori.

Gdje ste vi spram onih ljudi čiji se bokovi udaljavaju od postelja i koji ne mogu spavati. A kako da spavaju kad im strah ne da mira i otjeruje san od njihovih očiju, a prisnost koju osjećaju na namazu ih drži budnim. Oni poste danju i klanjaju noću, a kada se umore, ispruže se i odmore, ali se njihova tijela odvajaju od postelja i oni ustaju i vraćaju se onome što su činili, dozivaju svog Gospodara sa strahom i nadom; strahuju od odbijanja i nadaju se primanju. Govore: Gospodaru naš, nismo učinili nijedno djelo u u potpunosti ispravno i iskreno, čisto od umišljenosti i uobraženosti. Zbog toga se boje odbijanja. Onda se nadaju Njegovom primanju jer znaju da je On plemenit, prihvata malo a daruje mnogo, prihvata ono što je bezvrijedno a daje ono što je vrijedno, prihvata malo vrijedne stvari a daje punu mjeru.

Nemarni, umanjite ono što će vas ostaviti i povećajte ono što će vas pratiti i neće vas napustiti. Povećajte broj dobrih djela. Postite i budite iskreni u svom postu. Klanjajte i budite iskreni u svom namazu. Obavljajte hadždž i budite iskreni u tome. Dijelite zekat i budite iskreni u izvršavanju zekata. Spominjite vašeg Gospodara i budite iskreni u tome. Činite hizmet dobrima i približite im se, i budite iskreni u tome. Zaokupite se svojim mahanama i okrenite glave od tuđih mahana. Naređujte dobro i odvraćajte od zla. Nemojte iznositi mahane drugih ljudi i sramotiti ih.

Gospodaru naš, učini nas smirenim, zadovoljnim, poslušnim, pokornim i predanim, daj nam svako dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u Džehennemu.

Priredio: hfz.mr. Edin Dedić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses