ajet top

Spoznali su da nema ništa slično postu

  • Kategorija: Duhovni odgoj

post

 

Ebu Umame, radijallahu anhu, rekao je Pejgamberu, sallallahu alejhi ve sellem:

-       Preporuči mi djelo zbog kojeg će mi Uzvišeni Allah dati nagradu!

-       Preporučujem ti post, jer njemu nema ništa slično! – rekao mu je Pejgamber, alejhis-salatu ves-selam. (Nesai, Sijam, 43)

Ummu Ejmen, radijallahu anha, krenula je na put hidžre Allahu i Njegovom Poslaniku, alejhis-salatu ves-selam. Na putovanju je postila.. Nije imala ni jahalice, ni hrane, ni vode.. Nije imala čak ni mješinu za vodu. Putovala je kroz vrelu pustinju Tihame. Zbog gladi i žeđi gotovo je bila na pragu smrti. Kada je nastupilo vrijeme iftara, iznad glave čula je nekakvo šuškanje.. Podigla je glavu i vidjela kofu koja je visila na bijelom kanapu. Pripovijedala je o tome, kazujući:

„Uzela sam kofu i pila iz nje sve dok nisam ugasila žeđ. Poslije toga više nikada nisam osjetila žeđ.“

U godinama koje su uslijedile poslije tog događaja plemenita Ummu Ejmen, radijallahu anha, postila je u danima velike žege i činila tavaf oko Ka'be, ali nije osjećala žeđ. To je potrajalo sve do njene smrti. (Abdurrezzak, Musannef, IV, 309; Ebu Nuajm, Hil'je, II, 67; Ibn Hadžer, Isabe, VIII, 170; Ibn Sa'd, VIII, 224)

Hazreti Hamza, radijallahu anhu, prije bitke na Uhudu zapostio je da bi, ako padne kao šehid, došao pred svog Gospodara kao postač.

Enes ibn Malik, radijallahu anhu, kazuje:

Ebu Talha, radijallahu anhu, (moj očuh) nije (mnogo) postio dobrovoljni post u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zbog vojnih pohoda. Poslije smrti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nisam ga nikada vidio da jede i pije, osim u danima ramazanskog i kurbanskog bajrama.“ (Buhari, Džihad, 29)

Ebu Talha, radijallahu anhu, bio je jedan od najhrabrijih junaka na bojnom polju. Da bi bio jak i postojan u borbi protiv neprijatelja, nije mnogo postio nafilu post. Džihad je pretpostavljao postu. Poslije smrti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije izlazio u borbu na Allahovom putu, nego se posvetio postu, kao što je prethodno spomenuto u hadisu. Prenosi se da je tako živio 24 godine poslije smrti plemenitog Pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem.

Hazreti Enes ibn Malik pripovijeda da je Ebu Talha, radijallahu anhu, pred kraj svoga života proučio ajet:

Krećite u boj, bili slabi ili snažni, i borite se na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoj! To vam je, da znate, bolje.(Et-Tevbe, 41) , a potom je rekao:

„Allah nas poziva u borbu, bili stari ili mladi. Pripremite moju ratnu opremu!“

Njegovi sinovi rekli su mu:

„Mi se borimo za tebe!“

Međutim, Ebu Talha je bio uporan, pa su ga opremili. Krenuo je u pomorski pohod na kojem je umro, a njegovo tijelo su ukopali sedam dana nakon smrti. Na njegovom mubarek tijelu nije bilo nikakve promjene niti neprijatnog mirisa. (Vidi: Ibn Hadžer, Fethu'l-bari, Džihad, 29)

Jezid ibn Ebu Kebše bio je na jednom putovanju zajedno sa Ebu Burdetom, radijallahu anhu.. Tokom putovanja Jezid je postio (jer je posvećivao veliku pažnju postu), pa mu je Ebu Burde, radijallahu anhu rekao: „Mnogo puta sam čuo (svog oca) Ebu Musa'a, radijallahu anhu, kako kaže: 'Rekao je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem:

-       Kada se rob razboli ili bude na putovanju, bit će mu upisana ista nagrada za (dobrovoljni) ibadet koji čini kada je zdrav i kod svoje kuće.' (Buhari, Džihad, 134)

Ramazan-i šerif u sretnom stoljeću doživljavan je sa velikim ushićenjem i radošću. Ashabi, kao i oni koji su ih slijedili, prenosili su duhovnu atmosferu ramazana i na svoju djecu. Zato je hazreti Omer, radijallahu anhu, kao halifa, rekao čovjeku koji je bio pijan u ramazanu:

„Teško tebi! Čak i naša djeca poste.“ (Buhari, Savm, 47)

Ebu Derda', radijallahu anhu, ukazujući na vrijednost posta, rekao je:

„Da nije tri stvari, volio bih da ne ostanem na ovom svijetu: da nije spuštanja lica na sedždu danju i noću svome Stvoritelju, kojim se pripremam za vječni život; žeđi u podnevnim časovima (prilikom posta) i sohbeta s ljudima koji biraju riječi kao što se biraju plodovi voća.“ (Munavi, Fejdu'l-kadir, II, 11/1193; Zehebi, Sijeru a'lami'n-nubela, II, 350)

Osman Nuri Topbaš, Zajednica u sretnom stoljeću (Asr-ı Saadet Toplumu)

Prijevod: Abdulaziz Rizvić

Oznake post
  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses