ajet top

Šehidi Bedra

  • Kategorija: Društvo i kultura

بحث عن غزوة بدر

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su:

  1. 'Ubejde bin el-Haris bin Abdil-Muttalib

Bio je jedan od prvih muslimana. Spominje se da je hidžru učinio javno sa svojom braćom. Bio je na čelu izvidnice Rabig koja se 1. godine nakon Hidžre susrela sa odredom Kurejšija prilikom čega je došlo do kratke borbe razmjenom strijela. U bici na Bedru se borio protiv 'Utbe u dvoboju u kojem je teško ranjen i preselio je nekoliko dana kasnije u Medini.

      2.  'Umejr bin Ebi Vekkas

Bio je brat poznatog ashaba Sa'd bin Ebi Vekkasa, r.a. Najmlađi je šehid Bedra. Taj dan je imao šesnaest godina. Prije same bitke se skrivao među ashabima kako ga Poslanik, s.a.v.s., ne bi primjetio i vratio nazad. Ipak, Poslanik, s.a.v.s., ga je primjetio i tražio od njega da ne učestvuje u bici. 'Umejr je zaplakao i nastavio plakati sve dok mu Poslanik, s.a.v.s., nije na kraju dozvolio da se učestvuje u bici.

     3.  Safvan bin Vehb

      4.  'Akil bin El-Bukejr

Njegovo ime je bilo Gafil pa mu je Poslanik, s.a.v.s., promijenio ime u 'Akil. Sa trojicom svoje braće je primio islam u kući El-Erkama. Sa njima je i krenuo u bitku na Bedru, ali je samo njega Allah počastio šehadetom.

      5.  Zuš-šimalejn bin 'Abdi Amr

      6.  Mihdže' bin Salih

Bio je iz Jemena. Omer bin el-Hattab ga je oslobodio ropstva. Sa njim je i javno učinio hidžru. Pao je kao prvi šehid u ovoj bici, ukoliko se izuzme 'Ubejde koji je ranjen na početku bitke, ali je preselio nekoliko dana kasnije.

     7.  'Umejr bin el-Humam

Poslanik, s.a.v.s., je bodrio ashabe pred bitku govoreći:“ Krećite, krećite, idite u džennet koji je prostran koliko nebesa i Zemlja.“ 'Umejr tada reče: Uh, uh. Poslanik, s.a.v.s., ga upita: „Zašto to govoriš?“ 'Umejr odgovori:“ Tako mi Allaha, Poslaniče, ništa drugo nego da mi je biti od njegovih stanovnika. Poslanik, s.a.v.s., mu reče:“ Ti ćeš, zaista, biti od njegovih stanovnika.“ 'Umejr tada izvadi hurme iz džepa i reče: Ako budem živ dok ne pojedem ove hurme, onda mi je dugo čekati. Onda je bacio hurme i borio se sve dok nije preselio.

     8.  Sa'd bin Hajseme

Bio je jedan od dvanaest predstavnika koje su Ensarije izabrale nakon druge zakletve na Akabi. Kada je Poslanik, s.a.v.s., uputio poziv da se ide u bitku, Sa'dov otac Hajseme mu je rekao: Pusti mene da idem, a ti ostani. Sa'd to nije prihvatio. Nakon što se nisu mogli dogovoriti, bacili su strelice i ispalo je da Sa'd ide u bitku. Kasnije će u bici na Uhudu kao šehid preseliti i njegov otac.

      9.  Mubeššir bin Abdil-Munzir

Poslanik, s.a.v.s., ga je u Medini pobratimio sa 'Akil bin El-Bukejrom i obojica su preselili kao šehidi u ovoj bici.

      10. Jezid bin El-Haris

      11.  Rafi' bin El-Mu'alla

      12.  Harise bin Suraka

Imao je dvadeset godina na dan bitke. Pogodila ga je zalutala strijela i tako je preselio. Nakon bitke je došla njegova majka i pitala Poslanika, s.a.v.s., šta je s njim. Ako je u džennetu, osaburiće. A ako nije, mnogo će ga žaliti i oplakivati. Poslanik, s.a.v.s., joj reče: Tvoj sin je u Firdevsu.

      13.  'Avf  bin El-Haris

      14.  Mu'avviz bin El-Haris

Spominje se da su ova dvojica braće pred sam bitku tražila od 'Abdur-rahmana bin 'Avfa da im pokaže Ebu Džehla. Upitao ih je zašto traže baš njega, a oni su odgovorili kako su čuli da je vrijeđao i uznemiravao Poslanika, s.a.v.s., i zato žele da mu se osvete. 'Abdur-rahman im ga je pokazao i oni su zajedno navalili na njega. Teško  su ga ranili i on je pao na zemlju. Kasnije je došao Ibn Mes'ud, r.a., i dokrajčio ga.

Molimo Uzvišenog Allaha da nas počasti deredžama šehida ili  njihovom blizinom u džennetu.

Hfz.mr. Edin Dedić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses