ajet top

Mjesto filozofije u islamu

  • Kategorija: Akaid

تعريف الفلسفة الإسلامية

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji? Da li je vaga razuma u stanju izvagati sve istine i objektivne stvarnostı? Kako postupiti u situaciji kada se iscrpe mogućnosti razuma? Ova, ali i slična pitanja, bila su predmet interesovanja umnih ljudi, kako danas, tako i u prošlosti.
Prije svega treba naglasiti da se filozofija oslanja na razum ('akl), dok se islam, po svojoj prirodi, oslanja i na razum ('akl) i na tradiciju (nakl), tj. Kur'an i Sunnet. Iako između sistema mišljenja, koji se oslanja na istine objavljene od strane Uzvišenog Stvoritelja – posjednika beskrajnog znanja, i filozofije, koja se oslanja na ljudski razum, kojoj je svojstvena slabost i ograničenost, postoje određene sličnosti, ali ipak, između njih u pogledu metodologije i sredstava kojima raspolažu postoje velike razlike.
Uprkos tome što se izrazom „islamska filozofija“ želi ukazati na mišljenja mislilaca koje je u historiji iznjedrila islamska civilizacija, ili se želi ukazati na sistem mišljenja koji je svojstven filozofiji*, to ni u kom slučaju ne znači da islam dozvoljava metodologiju i sistem mišljenja koje koriste filozofi.
Naprimjer, islam je u određenoj mjeri racionalan, jer pridaje veliku važnost razumu. Naime, u našoj vjeri razum je jedan od dva uslova čovjekove odgovornosti za djela i postupke. Prvi uslov je spolna zrelost - punoljetnost (bulūg), a drugi – razum ('akl), tj. sposobnost razlikovanja između dozvoljenog i zabranjenog, dobra i zla, sevaba i grijeha. Iz tog razloga se prema islamskom učenju dijete i maloumna osoba ne smatraju odgovornim za svoja djela i postupke.
Pored navedenog, islam u svakoj prilici podstiče vjernike na razmišljanje o božanskim istinama i mudrostima koje se odnose na život i kosmos koji ih okružuje. Naravno, to je moguće jedino zdravim razumom, oslobođenim od predrasuda i anomalija koje su specifične savremenom racionalizmu. Međutim, prema islamskom učenju razum ne posjeduje neograničenu sposobnost u pogledu spoznaje svih istina, činjenica i objektivne stvarnosti u cjelini, jer Uzvišeni Allah tu sposobnost nije darovao nijednom stvorenju.
Sposobnosti i odlike koje posjeduju stvorenja ograničene su i, prema tome, nedostatne i nepotpune. Naprimjer, razum nam pruža mogućnost za spoznaju istina i objektivne stvarnosti, međutim ta njegova mogućnost je ograničena za potpunu i cjelovitu spoznaju kosmosa i života u njemu. Može se reći da je razum potreban za spoznaju istina i objektivne stvarnosti, ali nije dovoljan. Upravo zbog toga islamski učenjaci razum nazivaju nepotpunim ili djelimičnim.
Prema našoj vjeri „iman“ podrazumijeva vjerovanje srcem i izražavanje jezikom, a ne razumom. Ovaj islamski princip ukazuje na činjenicu da razum nije dovoljan za postizanje uzvišenog cilja, jer na mjestu gdje nastupa granica razuma i prestaju njegove mogućnosti, do izražaja dolazi snaga srca koja se zadobija „predanošću“ (teslimijjet) Allahu Uzvišenom.
Bez obzira na visinu stepena koji je dostigao, ljudski razum je neuporedivo mali, a njegovo znanje je neznatno u odnosu na znanje Uzvišenog Stvoritelja, koji u Časnom Kur'anu kaže:
„Gospodar naš znanjem Svojim sve obuhvaća.“ (El-A'raf, 89.)

Što se tiče čovjekovog znanja, on pomoću njega ne može (spo)znati šta će ga sutra zadesiti, a što se tiče njegovog razuma, njime može spoznati istinu i postići cilj samo ako ga bude koristio u skladu sa Objavom koja mu je stigla od Uzvišenog Stvoritelja.

Jedna kapljica u okeanu

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu bit bolje od umjetnika koji je u njega utkao svoje znanje, umijeće i osjećanja. Isti slučaj je i sa istinama, mudrostima i tajnama koje su pohranjene u Božijim stvorenjima, koje nije moguće spoznati razumom, budući je čovjekov razum ograničen. Cjelokupno znanje stvorenja u ovom univerzumu u odnosu na znanje njihovog Stvoritelja ne predstavlja čak ni jednu kapljicu vode u odnosu na okean.
Zbog gore navedenog čovjekov razum nije u stanju da istinski pojmi ili spozna Uzvišenog Allaha koji je iz ničega stvorio cijeli univerzum. Naime, čovjekova sposobnost spoznaje i usvajanja znanja manifestuje se preko pet čula, razuma i srca, čije su mogućnosti ograničene. Korištenjem ograničenih sredstava nije moguće postići potpunu i neograničenu spoznaju Vječnog i Svemogućeg Boga. Opažanje, spoznaja i znanje koji se postižu ograničenim sredstvima, također su ograničeni. Iz okeana možemo zahvatiti onoliko vode kolika je posuda kojom zahvatamo.
Na tu činjenicu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazao je u hadis-i šerifu, u kojem se opisuje susret Musa'a, alejhis-selam, i Hidra, alejhis-selam. Nakon što je Hidr otkrio neke mudrosti Musa'u, alejhimes-selam, prilikom njihovog putovanja brodom, na ivicu broda sletio je jedan vrabac, koji je kljunom zahvatio malo vode iz mora. Vidjevši to, Hidr reče Musa'u:
- Moje i tvoje znanje i znanje svih stvorenja u odnosu na Allahovo znanje je poput vode u kljunu ovog vrapca u odnosu na vodu u moru.“ (Buhari, Tefsir, 18/2-4)

*Vidi: Kadir Misiroglu, İslam Dünya Görüşü (Islamski svjetonazor), str. 32-33, Izdavačka kuća „Sebil“, Istanbul, 2008. g.

 

Osman Nuri Topbaš, Razum i filozofija kroz prizmu islama


Prevod: Abdulaziz Rizvić

 

 

 

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses