ajet top

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

  • Kategorija: Akaid

ibn ebilizzz

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja

Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu Mensur el-Bagdadi (preselio 1037.godine) spominje konsenzus oko toga da se Uzvišenom Allahu ne može pripisati mjesto, vrijeme, strana, kretanje, tijelo i organi, dakle sve ono što je svojstvo stvorenja. (El-ferku bejnel-firek, 287) Ajeti i hadisi koji svojom vanjštinom upućuju na nešto od tih značenja u odnosu na Uzvišenog Allaha moraju se shvatiti u skladu s riječima Uzvišenog:“Niko nije kao On.“ (eš-Šura, 11) U djelu Džennetske bašče o temeljima vjerovanja (str. 23) Pruščak kaže:“Bog postoji, ali ne kao ostale stvari; On nije tijelo niti materija niti ima lik ni granicu ni kraj. Ne može se za Njega reći šta je, ni kakav je. On nije na nekom mjestu niti vrijeme na Njega utječe, jer su to sve oznake onoga što je postalo i što je moguće.“ Imam en-Nevevi u svom komentaru Muslimove zbirke hadisa ukazuje na dva pristupa među ulemom u pogledu ovih predaja. Većina učenjaka prvih generacija (selefa) i neki teolozi (mutekellim) među kasnijim generacijama (halef) smatraju da ove predaje ne treba tumačiti (te'vil), već ih treba prihvatiti onako kako su prenesene, u značenju koje dolikuje Uzvišenom Allahu,  negirajući bilo kakvu sličnost  Uzvišenog Allaha sa stvorenjima koja se nameće bukvalnim poimanjem predaja. Prema drugom stavu koji zastupa većina učenjaka kasnijih generacija, ali i nekolicine učenjaka selefa, ove predaje se mogu tumačiti u skladu sa semantikom arapskog jezika i kontekstom u kojem su spomenute.“(El-Minhadž, 6/36-37) Dakle,  svi se slažu oko toga da se te predaje ne prihvataju u bukvalnom smislu i na način bilo kakve usporedbe i sličnosti Uzvišenog Allaha sa Njegovim stvorenjima.

Posebno se vodila polemika oko predaja koje prividno ukazuju na mjesto ili stranu Uzvišenog Allaha. Predaja u kojoj se spominje da se Uzvišeni Allah „spušta“ u posljednjoj trećini noći poslužila je kao argument bukvalistima da se Allah doslovno nalazi „iznad“ nebesa. U komentaru Buharijine zbirke hadisa, u kojoj se ovaj hadis nalazi, Imam el-Askalani kaže:„Ovaj hadis uzimaju kao dokaz oni koji Allahu pripisuju stranu i kažu da je On iznad. To odbacuje većina učenjaka jer to vodi pripisivanju mjesta Allahu, a On je uzvišen od toga. Postoje različita mišljenja oko značenja „spuštanja“. Neki su prihvatili doslovno i bukvalno značenje i to su antropomorfisti (mušebbihe), uzvišen je Allah od njihovih riječi.“ (Fethul-bari, 3/30) Navođenje riječi učenjaka prvih i kasnijih generacija muslimana koje potvrđuju riječi Imama el-Askalanija, kao i argumentacije koju su koristili zahtijeva mnogo više prostora nego što je ovaj tekst. Namjera nam je bila samo da ukažemo na dominantni stav među islamskim učenjacima oko tumačenja ovih predaja.

 

Ibn Ebi-l-'Izz ne tumači Tahavijevu akidu već je „ispravlja“

A sada se osvrnimo na komentar Tahavijine akide od strane Ibn Ebil-'Izza („Vjerska učenja islama“) i njegovog stava o ovom pitanju. Na više mjesta u ovom djelu on jasno pripisuje stranu i mjesto Uzvišenom Allahu. Na primjer, na 214. stranici kaže:“ što bi značilo da je On iznad ovog svijeta, tamo gdje je krajnja granica svih stvorenja. Tako je On iznad svega, uzdignut nad svim.“ Također, na 288. stranici kaže:“On uzvišeni obuhvata svaku stvar i iznad je svake stvari.“ Nakon toga, na narednih petnaestak stranica iznosi argumente u prilog tvrdnje da je Allah iznad nebesa. Zanimljivo je da se Ibn Ebi-l-'Izzov komentar Tahavijevih riječi na ovim mjestima potpuno razlikuje od komentara drugih učenjaka, npr. Imama Babertija, koji je bio njegov savremenik i koji je pored komentara Tahavijine poslanice napisao komentar i Ebu Hanifinih djela el-Fikh el-Ekber i Vasijje, tako da se čini da Ibn Ebi-l-'Izz ne tumači Tahavijevu akidu već je „ispravlja“!

Proglašavanje muslimana nevjernicima

Šta ovi stavovi znače u praksi i životu i kakve su njihove posljedice za muslimansku zajednicu? Pogledajmo sada kako zvanična ulema zemlje koja je finansirala štampanje Ibn Ebi-l-'Izzovog komentara pristupa ovom problemu.

Stalnoj komisija za naučna istraživanja i fetve Kraljevine Saudijske Arabije (el-ledžne ed-daime lil-buhus el-ilmijje vel-ifta) je upućeno pitanje o imamu i hatibu mesdžida koji je u hutbi spomenuo da „Allah nije ni iznad ni ispod, ni lijevo ni desno“, da li je dozvoljeno klanjati za njim i njegovim mujezinom?

Komisija je odgovorila kako je „kategoričnim dokazima potvrđena gornjost Allaha i da je On iznad svih stvorenja, pa „onaj koji kaže da Allah nije ni gore ni dolje, ni lijevo ni desno, suprostavlja se onome na što upućuju Kur'an i Sunnet i oko čega se slažu svi muslimani koji posjeduju znanje i vjerovanje od vremena ashaba, neka je Allah zadovoljan njima. Prema tome, potrebno je toj osobi pojasniti istinu, pa ako ustraje u svom ubjeđenju, ON JE NEVJERNIK, OTPADNIK OD ISLAMA I NIJE DOZVOLJENO KLANJATI ZA NJIM.“ (1/345)

Šejh Salihu el-Fevzanu je upućeno pitanje:“ Raspravljao sam se s kolegom u kancelariji oko toga da li je Allah iznad neba. Naime, moj kolega to negira...Možete li nam pojasniti istinu, Allah vas nagradio?“

Šejh odgovara:“ Nema sumnje da je Allah iznad neba. To je vjerovanje muslimana i sljedbenika poslanika, ranijih i kasnijih.“ Zatim kaže: „Onaj koji negira da je Allah iznad neba poriče Kur'an, Sunnet i konsenzus muslimana. Ako to čini na osnovu znanja, smatraće se nevjernikom. A ako se radi o neznanju, treba mu pojasniti istinu, pa ako ustraje u svom ubjeđenju, smatraće se nevjernikom.“ (http://www.alfawzan.af.org.sa/node/10719)

Bivši Saudijski muftija Ibn Baz kaže:„Nema sumnje da onaj koji negira da je Allah iznad neba jeste džehmija, zabludjeli i nevjernik.“ (Medžmu'u fetava, 9/315)

Kada ovo pročitamo, onda nas ne treba čuditi izjava Šejha Sudejsa, imama Harema u Mekki, kada je ubijen šejh Buti tokom predavanja u džamiji, da je radovanje smrti nekoga ko je upućivač u novotarije i zablude sasvim prirodna stvar! 

Zbog ovakvih stavova imali smo slučajeve gdje mladić koji je pogledao nekoliko predavanja na internetu dolazi imamu i provjerava njegovo vjerovanje kako bi ustanovio da li mu je valjan namaz koji klanja za njim!

Dakle, djelo „Vjerska učenja islama“ Ibn Ebi-l-'Izza otvara mnoga pitanja, uvlači nas u bespotrebne i opasne rasprave te pred nama otvara neizvjestan put.

Molimo Uzvišenog Allaha da nas sačuva od podjela i smutnji.

hfz.mr. Edin Dedić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses