ajet top

Kako je Salahud-din el-Ejjubi čuvao islamsko vjerovanje

  • Kategorija: Akaid

salahudin

Bilježi historičar Tekijjud-din El-Mukrizi:“ Kada je sultan Salahud-din preuzeo vlast, došla je naredba mujezinima da na munarama u vrijeme učenja tespiha u noći (pred zoru i sabahski ezan) recituju akidu poznatu kao el-muršida (ona koja upućuje). To mujezini čine svake noći u svim džamijama Egipta sve do današnjih dana.“ To je praksa koja se održala četiri stoljeća, što potvrđuju i riječi Imama Sujutija (preselio 1505. godine).

El-akide el-muršide glasi:

„Znaj, neka Allah uputi nas i tebe, da je svaki obveznik dužan znati da je Allah Jedan u Svojoj vlasti, stvorio je sav svijet, viši i niži, Arš i Kursijj, nebesa i Zemlju i sve ono što je na njima i između njih. Sva stvorenja su potčinjena Njegovoj moći i najsitnija stvar se ne pokreće bez Njegove dozvole. On nema partnera u upravljanju ni ortaka u vlasti. On je Živi i Vječni i ne uzima Ga san niti drijemež. On zna vidljivi i nevidljivi svijet i ništa Mu nije skriveno ni na Zemlji niti na nebu. On zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za njega ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi. On sve obuhvata znanjem i sve potanko zna. Čini ono što hoće i Moćan je da učini ono što hoće. Njemu pripada vlast i neovisnost, veličina i vječnost, sud i odredba i Njemu pripadaju lijepa imena. Niko ne može spriječiti ono što je On odredio niti uskratiti ono što je On dao. On čini u Svojoj vlasti ono što hoće i sudi Svojim stvorenjima kako hoće. On se ne nada nagradi niti se boji kazne. Nad Njim niko nema nikakvo pravo niti Mu može suditi. Svaka blagodat Njegova je dobrota, a svaka kazna je pravednost. On ne polaže račun za ono što radi, a drugi će polagati.

Bio je prije stvaranja. Za Njega ne postoji prije i poslije, iznad i ispod, desno i lijevo, ispred i iza, čitav i djelimičan. Za Njega se ne pita kad je bio, gdje je bio i kako. Bio je kad nije bilo mjesta. Stvorio je stvorenja i učinio da vrijeme teče, a na Njega vrijeme ne utječe niti je Sebi uzeo mjesto. Njega jedna stvar ne zaokuplja od druge. Ne može ga dokučiti mašta, dokučiti intelekt i pojmiti razum. Duša Ga ne može zamisliti, mašta uobličiti niti razum predočiti. Ne mogu Ga dokučiti uobrazilje i misli. Ništa nije kao On, i On sve čuje i vidi.“

Nakon što je spomenuo ovu akidu u djelu Tabekat eš-šafi'ijje el-kubra (8/186) Imam es-Subki kaže: Ovdje nema ništa što bi negirao neki sljedbenik ٍٍٍSunneta.

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses