ajet top

Učenje Muhammeda bin Abdul-Vehhaba - izvor tekfira i smutnje

  • Kategorija: Akaid

 

التكفير

Dok pošast tekfira svakim danom uzima sve više maha i nanosi veliko zlo muslimanskom svijetu, nužno je da se kao muslimani zapitamo odakle ovi ekstremisti crpe svoje ideje i na koji način opravdavaju svoje zločine i povezuju ih sa islamskim izvorima. Umjesto da se bavimo posljedicama, što je uglavnom prisutno, trebamo otkrivati uzroke i otklanjati ih. Drugim riječima, isušimo močvaru kako se ne bi stalno suočavali s komarcima. Problem ovih ekstremnih skupina se ne može riješiti isključivo silom. Potrebno je ukazati na ideološko polazište ovih skupina i njegovu oprečnost islamskom učenju kako bi se, prije svega, muslimanska omladina odvratila od te stranputice. To zahtijeva ogroman trud, dijalog, predavanja, tekstove i studije. U ovom tekstu ćemo ukazati samo na neke ideje i stavove koje predstavljaju ideološku podlogu pripadnicima ekstremnih i tekfirskih skupina.

Djelo „Blistavi biseri nedždanskih odgovora“ (Ed-Durer Es-Senijje fil-edžvibe en-nedždijje)

Djelo Ed-Durer Es-Senijje sadrži odgovore, pisma i poslanice Muhammeda bin Abdul-Vehhaba, njegovih sinova, učenika i učenjaka koji su se kasnije držali njegovog učenja. Sakupio ih je Abdur-rahman bin Muhammed bin Kasim El-'Asimi En-Nedždi u 16 tomova. U predgovoru knjige autor ističe da je nakon Imama Ahmeda bin Hanbela, Uzvišeni Allah preko Ibn Tejmijje „obnovio vjeru nakon njenog nestajanja i oživio uputu prvaka svih poslanika nakon zalaska njenog sunca.“ A zatim kaže da su nakon Ibn Tejmijje i njegovih učenika „prekinuta užad islama, obožavane zvijezde i nebeska tijela, veličani kaburi...“ sve do 12. stoljeća po hidžri kada je došao Muhammed bin Abdul-vehhab. (Ed-Durer, 1/16) Kako su samo ovo teške riječi koje 7-8 stoljeća islama proglašavaju periodom bezbožništva, nevjerstva, zablude i mraka, omalovažavaju rad i djelovanje tolikog broja učenjaka i generacije muslimana svrstavaju među odmetnike od vjere. U stvari, ove riječi pojašnjavu suštinu sadržaja ovog obimnog djela.

Proglašavanje muslimana i njihovih učenjaka nevjernicima (tekfir)

Kada se analiziraju riječi Muhammeda bin Abdul-Vehhaba i njegovih učenika, neminovno se dolazi do zaključka da oni samo sebe smatraju pravim muslimanima i da svako ko i najmanje odstupa od njihovog učenja i ubjeđenja nije musliman.

Upitan o kategorijama ljudi koje smatra nevjernicima i protiv kojih se bori, Muhammed bin Abdul-Vehhab odgovara da se radi o četiri kategorije:

-          Ko je spoznao da je vjerovanje u Jednoću (tevhid) Allahova vjera „koju smo obznanili ljudima“ i da su vjerovanja u kamenje, drva i ljude „što je vjerovanje većine ljudi“ širk, ali nije ušao u to vjerovanje u jednoću i ostavio širk.

-          Onaj koji je to spoznao, ali vrijeđa vjeru Poslanika, s.a.v.s., iako tvrdi da postupa u skladu s njom i hvali one koji „obožavaju“ neke ljude, kao što su stanovnici Kuvajta.

-          Onaj koji je spoznao tevhid, zavolio ga i slijedi ga, koji je spoznao širk i napustio ga „ali mrzi onoga koji je prihvatio tevhid i voli onoga koji je ostao u širku.“

-          Onaj koji je čist od svega navedenog, ali su stanovnici njegovog mjesta neprijatelji pristalicama tevhida pa sa i on sa svojim sunarodnicima bori protiv pristalica tevhida pod izgovorom da ne može napustiti svoju domovinu. (1/102-103)

Muhammed bin Abdul-Vehhab čak i za sebe kaže da  iako je bio musliman i izučavao islamske nauke  nije poznavao islam i značenje riječi La ilahe Illallah, ali ni njegovi učitelji niti drugi učenjaci.

„Govorim vam o sebi, tako mi Allaha osim Kojeg nema drugog boga, učio sam nauku i onaj koji me je poznavao bio je uvjeren da imam znanje, a ja u to vrijeme nisam znao značenje riječi La ilahe Illallah i nisam poznavao islam prije ovog dobra koje mi je Allah podario. A ni moji učitelji, niko od njih to nije znao. I ko god tvrdi od učenjaka 'Arida da je spoznao značenje riječi La ilahe Illallah ili spoznao značenje islama prije ovog vremena, ili to tvrdi za nekoga od svoji učitelja, on laže i izmišlja.“ (10/51)

Većina muslimana su idolopoklonici

Kao što ćemo vidjeti iz narednih citata, smatrao je većinu muslimana idolopoklonicima, i to gorim od onih iz Poslanikovog, s.a.v.s., vremena.

„I Allah vas je time počastio, što potvrđuje i mušrička ulema (?!), kada priznaju da je ovo što se čini u Dva Harema, Basri, Iraku i Jemenu čin pripisivanja druga Allahu (širk), i na taj način vam priznaju da je ova njihova vjera čije pripadnike pomažu i tvrde da su oni najveća skupina (es-sevad el-e'azam) širk.“ (10/7)

Govoreći o jednom čovjeku kaže:“ Ali, on je došao iz Šama, a oni obožavaju Ibn Arebija. Postavili su na njegovom kaburu kip i obožavaju ga. Ne mislim na sve stanovnike Šama, nikako, jer će uvijek biti jedna skupina na istini, koliko god mala bila.“(2/45)

Muhammed bin Abdul-vehhab ističe da su mušrici (muslimani) njegovog vremena u većoj zabludi od mušrika i nevjernika iz vremena Poslanika, s.a.v.s., iako je među njima mnogo onih koji klanjaju i poste, te konstatira da je širk zavladao dunjalukom i kaže:

„ Ako ste spoznali da je ovaj širk koji je jedna vrsta robovanja kipovima i koji izvodi čovjeka iz islama ispunio kopno i more, raširio se i rasprostranio, čak mnogo onih koji ga čine klanjaju noću, poste danju i smatraju ih pobožnim, pa šta vam je? Zašto ne objasnite ljudima da je to nevjersto koje izvodi iz vjere?“ (2/42)

Borba protiv islamskog hilafeta

Jedna od važnih stavki njihovog učenja bila je i borba protiv islamskog hilafeta. U tom smislu je rečeno:„Obaveza je boriti se protiv onoga koji ne proglašava nevjernicima mušrike, ili sumnja u njihovo nevjerstvo, jer je to od stvari koje poništavaju islam. Svako onaj koji je takav je počinio nevjerstvo, dozvoljeno je ubiti ga i uzeti njegov imetak i obaveza je boriti se protiv njega sve dok idolopoklonike ne bude proglašavao nevjernicima...“ „Onaj koji ne smatra nevjernicima mušrike iz turske države i obožavaoce kabura, kao što su stanovnici Mekke i drugi koji obožavaju dobre ljude te mijenja vjerovanje u Allahovu Jednoću širkom, a sunnet Poslanika, s.a.v.s., novotarijama, i on je nevjernik poput njih, makar mrzio njih i njihovu vjeru, a volio muslimane i islam.“ (9/291)

„Borba protiv ove države  i Turaka, Evropljana i ostalih nevjernika je od najvećih stvari koji spašavaju od Vatre.“ (9/23)

Sinovi Muhammeda bin Abdul-Vehhaba su kazali:

„Što se tiče onoga do koga je dospio naš poziv na vjerovanje u Jednoću Allaha i izvršavanje Njegovih propisa pa odbija da se tome pokori, ustrajava u širku i ostavljanju propisa Islama, njega smatramo nevjernikom i borimo se protiv njega, napadamo ga, čak na njegovoj teritoriji. Svi oni protiv kojih smo se borili su čuli naš poziv i mi znamo i vjerujemo da su stanovnici Jemena, Tihame, Dva Harema, Šama i Iraka čuli naš poziv i spoznali da mi pozivamo robovanju samo Allahu te se borimo protiv onoga na čemu je većina ljudi, a to je činjenje širka Allahu...“ Zatim kažu:“ Ovakve nije dužnost pozvati u vjeru prije borbe jer je Poslanik, s.a.v.s., napao Beni Mustalik i borio se protiv stanovnika Mekke bez upozorenja ili poziva.“ (9/253)

Zbog toga je ih je poznati hanefijski pravnik Ibn Abidin (1784 – 1836) u svom djelu Reddul-muhtar (6/413) svrstao u odmetnike i uporedio sa haridžijama i kazao:“Kao što se desilo u ovom našem vremenu sa pristalicama Abdul-Vehhaba koji su se pojavili u Nedždu i zauzeli Dva Harema. Oni su slijedili hanbelijski mezheb, ali su vjerovali da su samo oni muslimani i da su svi oni koji ne slijede ono u što oni vjeruju idolopoklonici. Na taj način su dozvolili ubijanje sljedbenika sunneta i njihovih učenjaka, sve dok Allah nije uništio njihovu moć i njihove gradove dajući pobjedu muslimanskim vojnicima 1233. (hidžretske) godine.“

Iz navedenog se vidi da su ideje koje je promovisao Muhammed bin Abdul-Vehhab u fokusu pažnje današnjih ekstremista i da im one služe kao podloga za širenje svog učenja i stvaranje nereda među muslimanima.

Edin Dedić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses